Kultura | rozrywka | edukacja

Literackie spacery… – post scriptum

Niezwykła historia świadcząca o tym, że literatura jest wciąż żywa, wydarzyła się tuż po ukazaniu się w mediach informacji o wystawie „Zostały po nas słowa” z cyklu „Literackie spacery po Jasielszczyźnie”, zorganizowanej przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle.

Zapowiedź wydarzenia
Więcej na temat wystawy po kliknięciu na plakat.

Okazało się, że oprócz wymienionych postaci związanych z Jasłem, brakuje informacji o związkach z Jasłem, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Ten istotny szczegół nie umknął uwadze Waldemarowi Smaszczowi, który jest historykiem literatury, znawcą okresu wojny i okupacji, autorem opracowań poezji 20. wieku. W. Smaszcz w swojej nowej książce Krzysztof i Barbara … podobni jak dwie krople łez, szeroko potraktował wątek miłości Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Anny Żelazny. Anna Żelazny była córką ordynatora jasielskiego szpitala. Baczyński poświęcił jej kilka wierszy m. in. „Improwizacja dla Anny”, „Poemat o Chrystusie dziecięcym” oraz „Piosenkę” inspirowaną wakacjami w Dalmacji, gdzie poznał Annę. Oto fragment:

Znów wędrujemy ciepłym krajem,
malachitową łąką morza.
(Ptaki powrotne umierają
wśród pomarańczy na rozdrożach.)

Na fioletowo szarych łąkach
niebo rozpina płynność arkad.
Pejzaż w powieki miękko wsiąka,
zakrzepła sól na nagich wargach.

Wystawa zyskała aneks poświęcony K. K. Baczyńskiemu, gdzie wykorzystano fragmenty książki autorstwa Waldemara Smaszcza oraz zamieszczono wiersze poświęcone Annie. Biblioteka jest wdzięczna, za cenne przypomnienia.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE