Informacje

Spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków na działanie „Małe Projekty”

W związku z planowanym od 6 czerwca do 30 czerwca 2011 r. naborem wniosków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 Osi 4 LEADER na działanie „Małe Projekty” Stowarzyszenie pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkania informacyjne dotyczące możliwości składania wniosków.

Spotkania skierowane są do osób fizycznych (także osób prowadzących działalność gospodarczą), organizacji pozarządowych, przedstawicieli kościołów i związków wyznaniowych, jednostek samorządowych i instytucji kultury.

MAŁE PROJEKTY to projekty przyczyniające się do poprawy jakości życia lub zróżnicowania działalności gospodarczej na obszarze działania Lokalnej Grupy Działania. Pomoc ma formę zwrotu 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Wysokość pomocy przyznanej na realizację operacji nie może przekroczyć 25 tys. zł.

Spotkania informacyjne odbędą się:
01.06.2011 r. (środa) godz. 15:00 – 17:00 Urząd Gminy Jasło
01.06.2011 r. (środa) godz. 17:30 – 19:30 Urząd Gminy w Tarnowcu
02.06.2011 r. (czwartek) godz. 15:00 – 17:00 Urząd Gminy w Dębowcu
02.06.2011 r. (czwartek) godz. 17:30 – 19:30 Urząd Gminy w Osieku Jasielskim
06.06.2011r. (poniedziałek) godz. 15:00 – 17:00 Gminny Ośrodek Kultury w Kołaczycach

Kwota przeznaczona do rozdysponowania w ramach tegorocznego naboru to 386 543 zł.

Więcej informacji na temat działania Małe Projekty można uzyskać w biurze Stowarzyszenia pn. LGD Nowa Galicja w Kołaczycach, ul. Szkolna 7 (Przybudówka Szkoły Podstawowej) czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 oraz pod nr tel. +48 510 180 236 i +48 515 205 894, a także na stronie internetowej Stowarzyszenia www.nowagalicja.itl.pl.

Logotypy

(LGD „Nowa Galicja”)

SŁOWA KLUCZOWE