Informacje

„Podstawówka” i gimnazjum w Wróblowej mają świętego za patrona

Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Zespole Szkół w Wróblowej będą nosiły imię Maksymiliana Marii Kolbe. Uchwały o nadaniu patronatu świętego Kościoła Katolickiego podjęli dzisiaj jednogłośnie radni Rady Gminy w Brzyskach.

Zespół Szkół w Wróblowej
Zespół Szkół w Wróblowej.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ksiądz Edward Pasionek, proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Brzyskach, zauważa mocne związki miejscowej społeczności z osobą świętego Maksymiliana Kolbego.

Kościół filialny we Wróblowej nosi tytuł świętego Maksymiliana, od chwili wybudowania, to jest od 1989 roku. Dlatego myślę, że to był bardzo dobry wybór, ponieważ będzie jeden patron i uroczystości szkolno-kościelne będą pod patronatem świętego Maksymiliana. Zresztą to piękna postać do naśladowania dla wiernych i uczniów, którzy uczą się dla dobra tej miejscowości. W przeważającej mierze ta decyzja była podjęta przez grono pedagogiczne, przez Radę Rodziców i uczniów. Kuria diecezjalna poparła w stu procentach tą decyzję. – powiedział ksiądz proboszcz.

Z kolei Stanisław Wojdyła, dyrektor Zespołu Szkół we Wróblowej przyznaje, że Maksymilian Kolbe to patron „na dzisiejsze czasy”. – Człowiek postępowy, wszechstronny i w dzisiejszych czasach, kiedy między ludźmi jest nienawiść, jego postawa świadczy o umiłowaniu drugiej osoby. Tego nam trzeba. – powiedział.

Stanisław Wojdyła
Stanisław Wojdyła, dyrektor Zespołu Szkół w Wróblowej.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przy wybieraniu patrona dla placówek funkcjonujących w ramach Zespołu Szkół w Wróblowej pod uwagę brane były też osoby Marii Konopnickiej oraz Juliana Tuwima. – Myśmy się do tego przymierzali co najmniej pięć lat. Były najprzeróżniejsze kandydatury. Ostatecznie stanęło na trzech. Kiedy padła propozycja świętego Maksymiliana Kolbego to jednogłośnie została zaakceptowana. Tym bardziej, że patronem naszej kaplicy we Wróblowej jest również święty Maksymilian Kolbe. – mówi Stanisław Wojdyła.

Nauki świętego Maksymiliana są na co dzień wdrażane wśród uczniów. – Na lekcjach wychowawczych, na apelach szkolnych. Zresztą jest znany w środowisku ze względu na patrona kaplicy. Swoją nauką uczniowie chcą to podkreślić. – zaznacza dyrektor.

Zwracamy uwagę na jego postać. Są konkursy w tym względzie, młodzież interesuje się tą postacią już od wielu, wielu lat. Nie tylko teraz z okazji wyboru tego patrona. – dodaje ksiądz Edward Pasionek.

Wyboru patrona pogratulował społeczności szkolnej wójt gminy Brzyska. – Chciałbym pogratulować Wam patrona „na trudne czasy”, ale także człowieka, który swoim życiem pokazał jak żyć, jak realizować swoje marzenia. Kilkadziesiąt lat temu wydawał gazetkę tak, jak Wy wydajecie teraz „Wróbelka”. Myślę, że patrząc na tego patrona będziecie mogli pracować tak, jak on. Pracować na swój sukces życiowy. Tego Wam życzę najmocniej. Panu dyrektorowi chciałem podziękować za to, że jego starania widzą finał. Myślę, że w dalszym ciągu będziemy tak dobrze współpracować. – powiedział podczas sesji Rady Gminy w Brzyskach Rafał Papciak.

Uroczystości nadania szkole imienia wraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy oraz przekazaniem sztandaru planowane są na początek września bieżącego roku. Wezmą w niej udział przedstawiciele duchowieństwa, grono pedagogiczne, uczniowie, samorządowcy oraz lokalna społeczność.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE