Informacje

Postulaty młodych do jasielskich samorządowców

Przez kilka godzin jasielskim grodem władali uczniowie gimnazjów i szkół średnich powiatu. Barwny korowód braci uczniowskiej oraz prezentacje artystyczne przygotowane przez żaków poprzedziła uroczysta sesja Młodzieżowej Rady Powiatu, która odbyła się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego.

Młodzieżowa Rada Powiatu Jasielskiego
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Obradom Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego, którym przysłuchiwali się ich starsi koledzy, przewodniczyła Dorota Trygar (uczennica I Liceum Ogólnokształcącego im. króla Stanisława Leszczyńskiego).

Młodzież (w skład gremium, którego opiekunem jest Mariusz Świątek z jasielskiego Muzeum Regionalnego, wchodzą uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych) przedstawiła trzy postulaty skierowane do lokalnych samorządowców.

Do starosty jasielskiego: „Młodzież szkół powiatu jasielskiego zwraca się z prośbą o rozpatrzenie wniosku w sprawie stworzenia specjalnego funduszu, który umożliwiałby młodzieży realizację projektów współfinansowanych ze środków unijnych. Prosimy pana starostę o pozytywne rozpatrzenie naszej prośby”.

Swój wniosek motywowali w ten sposób: „niektóre projekty wykraczają poza granice szkoły albo miejscowości, w których mieszkamy. Bardzo chcielibyśmy prosić o dofinansowanie do naszych projektów”.

Dzisiaj mogę zadeklarować w imieniu członków Zarządu, że spróbujemy przedstawić tej właściwej Radzie Powiatu taką propozycję, aby była możliwość wsparcia waszych starań o środki unijne. Dzisiaj trudno mi jest określić jaką kwotą, ale jakąś kwotą tak, abyście mogli o te środki aplikować. Aczkolwiek nie będzie to takie łatwe, bo będziemy wymagać od was przedstawienia konkretnego wniosku i konkretnego harmonogramu jego realizacji. Potem oczywiście sprawdzimy, jak został zrealizowany, a wierzę, że będzie zrealizowany dobrze. – odpowiedział Adam Kmiecik.

Do przewodniczącego Rady Powiatu w Jaśle Bogusława Kręcisza młodzi radni wnioskowali o „wyznaczenie przynajmniej raz w miesiącu terminu, w którym młodzież ze szkół powiatu jasielskiego mogłaby zgłaszać swoje propozycje, pomysły oraz protesty. Prosimy pana przewodniczącego Rady o rozpatrzenie naszej prośby”.

„Chodzi nam o to, żeby wygenerować jedną godzinkę, bo nie zawsze są panowie wszędzie i wszystko widzą. Można by było zobaczyć też z innej perspektywy. Wiele osób ma dużo pomysłów większych, mniejszych dla siebie, dla innych, a nie mają z kim porozmawiać na ten temat. Taka godzinka na pewno pomogłaby młodzieży na rozwijanie swoich pomysłów”. – mówił w imieniu swoich kolegów Krzysztof Więcek.

Z kolei do władz miasta Jasła zwrócili się z prośbą o „o zorganizowanie na terenie miasta miejsc rekreacji dla młodzieży szkół średnich. Place zabaw są projektowane i przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzież nie może z nich korzystać”.

„Chodzi nam o to, aby powstały miejsca, w których młodzież mogłaby się spotykać, rozwijać swoje zainteresowania, a także spędzać miło wolny czas”. – referował Łukasz Roś.

Odpowiedzialny za oświatę w mieście zastępca burmistrza Leszek Znamirowski odpowiedział: – Rozumiem potrzebę wykonania miejsc rekreacji dla młodzieży szkół średnich, ponieważ przewagę mają niewątpliwie place zabaw dla dzieci. Myślę, że prośba ta zostanie rozpatrzona w najbliższym czasie i będzie pozytywna.

Młodzieżowa Rada Powiatu Jasielskiego
Symboliczne przekazanie władzy w mieście i powiecie przez samorządowców.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Dzisiejsze posiedzenie Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego było ostatnim w bieżącym roku szkolnym. Dlatego z okazji zbliżających się wakacji starosta jasielski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu złożyli młodzieży życzenia.

Życzę wam wszystkim udanych wakacji. Życzę, aby ten czas minął przede wszystkim bezpiecznie, abyście nabrali sił po to, aby od nowego roku szkolnego z podwójną energią przystąpić do zdobywania wiedzy, bo dzisiaj wiedza jest najważniejsza. Wszystkiego najlepszego. – powiedział Adam Kmiecik.

Samorządowcy zostali nagrodzeni również „certyfikatami dobrego burmistrza miasta, starosty jasielskiego oraz przewodniczącego Rady Powiatu Jasielskiego”, które wręczył sekretarz Młodzieżowej Rady Powiatu Kacper Lawera.

Na zakończenie obrad młodzież wraz ze swoimi starszymi kolegami radnymi zrobiła sobie pamiątkową fotografię.

Punktem kulminacyjnym dzisiejszej Żakinady było symboliczne przekazanie kluczy do bram miasta Jasła i powiatu jasielskiego. Potem na Rynku odbyły się prezentacje artystyczne połączone z konkursem na najbardziej pomysłowe przebranie.

Organizatorami Żakinady 2011 byli: Młodzieżowy Dom Kultury, Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta Jasła.

Adam Kmiecik, starosta jasielski:
„Z dumą i zadowoleniem przyglądam się temu, jak Młodzieżowa Rada Powiatu obraduje, jak funkcjonuje i jak działa. Dzisiaj ze spokojem możemy spoglądać w przyszłość wiedząc, że młodzież, która angażuje się społecznie, robi to w pełni profesjonalnie. Gratuluję i dziękuję za to. Pan przewodniczący może czuć oddech pani przewodniczącej na plecach, ale z radością przyjmujemy to, że kiedyś przyjdzie taki dzień, że to wy zastąpicie nas na naszych stanowiskach. Ze spokojem na to czekamy. Gratuluję wszystkich wyników, czyli tych akcji, o które żeście robili. To bardzo ważne, aby osoby, które zajmują się wrażliwością społeczna, były wrażliwe również na to, że są obok nas ludzie, którzy są w danym momencie w potrzebie, których życie w jakiś sposób pokrzywdziło. To ważne, aby osoby aktywne starały im się im pomóc i tą pomoc organizowały. Za to wam serdecznie dziękuję. Dziękuję również za akcje, które jako powiat mieliśmy okazję wspierać, czyli rajd, sprzątanie cmentarza. To ważne, aby umieć się dobrze bawić wtedy, gdy jest czas ku temu jak też być wrażliwy na to, że nasze środowisko jest zagrożone i to my musimy mu od czasu do czasu pomóc”.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

FOTORELACJA ZOBACZ FOTOGALERIĘ: Sesja Młodzieżowej Rady Powiatu Jasielskiego (zdjęć: 14)

SŁOWA KLUCZOWE