Kultura | rozrywka | edukacja

Przedwakacyjne wierszowanie z „Michaliną”

31 maja br. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina”. Prezes Maria Tomasik dokonała podsumowania półrocznego działania Klubu.

Spotkanie klubu Michalina
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Za sukces uznała organizację dwóch spotkań z cyklu „Twórcza Wyobraźnia”, które promowały działalność twórczą w gminach. Finalizowany jest także projekt wydania tomiku poetyckiego członków Klubu, który ukaże się jeszcze w tym roku. Następnie M. Bielamowicz, J. Gałuszka, B. Samborska czytali wiersze o matce. Ciekawy poetycko był wiersz-list B. Rodak, w którym podmiotem lirycznym jest mały chłopiec, zapewniający matkę o swojej czarodziejskiej mocy. Filozofię świętowania kontemplowała A. Bal w wierszu Błąkanina świąteczna. M. Tomasik oddała hołd pracy rolnika. O tym, dlaczego warto odwiedzić Jasło i Biecz, przekonywała K. Pilch:

Leżą dzielni chłopcy, los ich w boju zbratał.
Mieli oni piękny pogrzeb, bo nad nimi Bóg zapłakał.
Leżą długie lata na Jasielskiej Ziemi.
Pamiętajmy o nich ciągle, dzięki nim żyjemy.

W trakcie spotkania wywiązała się dyskusja na temat rozmaitych trendów w poezji, roli koloru i funkcji neologizmów. Na kolejne spotkanie obiecali napisać ludowe haiku.

Spotkanie zakończyło się zwiedzaniem wystawy – Zostały po nas słowa z cyklu „Literackie spacery po Jasielszczyźnie”. Dla poetów z Klubu wystawa była interesująca z powodu silnej reprezentacji poezji ludowej (St. Fuczek, M. Kurowskiej i P. Wenca) i faktu, że na osobnej antyramie pojawiła się patronka Klubu, Michalina Kurowska.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE