Kultura | rozrywka | edukacja

„Michalina” w Muzeum

Spotkanie Klubu Poetów i Twórców Ludowych Ziemi Jasielskiej „Michalina” nie odbyło się jak zwykle w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle ale w Muzeum Regionalnym. Twórcy w ramach poznawania kultury ludowej regionu zjawili się w progach placówki, po której oprowadził ich dyrektor Alfred Sepioł.

Uczestnicy spotkania klubu Michalina w muzeum
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Dyrektor swoją opowieść rozpoczął od sali etnograficznej, która była dla obecnych szczególnie interesująca, bo związana ściśle z ich środowiskiem lokalnym i twórczymi pasjami. Przewodnik barwnie zarysował historię Pogórza. Język i kultura duchowa regionu to wg niego najbardziej trwałe czynniki kulturotwórcze. Charakterystyczny dla tego regionu był wyrób narzędzi rolniczych i sztuki kamieniarskiej, której centrum znajdowało się w łemkowskiej wsi Bartne.

Plastycznie został opisany strój pogórzański, którego skromna kolorystyka, zwłaszcza w stroju męskim była łączona z dystynkcjami wojskowymi. Twórców szczególnie zaciekawiła kolekcja ikon i kącik judaistyczny. Uwagę Krystyny Pilch przykuł Św. Nepomucen, patron miejscowości Święcany, z której pochodzi poetka. Teresa Macek opowiedziała rodzinną historię związaną ze St. Kadyi’m, który to wraz z żoną przebywał podczas wojny w Tarnowcu u rodziny Szustkiewiczów. Z wdzięczności za gościnę podarował im figurkę Matki Boskiej Niepokalanej. Figurka ta znajduje się do dziś w domu artystki.

Na zakończenie A. Sepioł podarował wszystkim uczestnikom foldery związane z działalnością Muzeum. Twórcy klubu podziękowali za owocny czas i piękną opowieść.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE