Kultura | rozrywka | edukacja

Tułacz atramentowych wysp (zapowiedź)

Z wielką radością Klub Powiększania Wyobraźni Miejskiej Biblioteki Publicznej w Jaśle zaprasza na spotkanie autorskie z Albertem Kociubą.

Zapowiedź wydarzenia

Młody poeta rodem z Tarnowca, szkołę średnią ukończył w Jaśle. Jest laureatem XV Konkursu Literackiej Twórczości Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez MBP w Jaśle. Jego próby literackie ukazały się w czasopismach: „Afisz”, „Kwartalnik Edukacyjny” oraz antologiach poetyckich. W tym roku Albert Kociuba wydał debiutancki tomik Między ciszą a milczeniem.

Bohater wierszy tarnowieckiego poety to tułacz samotnych wysp atramentowych, jak zauważa w posłowiu Grzegorz Kociuba: Atrament i pióro są tutaj metaforą osobistego, podmiotowego zapisu; takiego zapisu, który podejmuje walkę z rozmaitymi formami standaryzacji.

Spotkanie odbędzie się 19 lipca (wtorek) 2011 r. w MBP w Jaśle, ul. Kołłątaja 1, godz. 16.00.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE