Informacje

Pieniądze z promesy pozwolą na remont ponad 7 km dróg w powiecie

Przetarg na odbudowę kolejnych dróg powiatowych zniszczonych podczas ubiegłorocznej powodzi został rozstrzygnięty.

Adam Kmiecik, starosta jasielski
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Kwota 3 mln 300 tys. zł przeznaczona na ten cel z budżetu państwa zostanie przekazana na modernizację blisko 7,5 km dróg: Krempna – Polany, Kąty – Desznica – Świątkowa Mała – Świątkowa Wielka oraz Nowy Żmigród – Osiek Jasielski.

Odbudowa 2 – kilometrowego odcinka Krempna – Polany kosztować będzie 917 tys. 255 zł. Kolejne 5 km 300 m zamknie się w kwocie 2 mln 344 tys. 654 zł., z czego 305 tys. zł stanowią środki własne Powiatu Jasielskiego, przeznaczone na pokrycie kosztu zakupu elementów, które nie mogą być rozliczone w ramach przyznanej promesy.

Zarząd Powiatu w Jaśle skierował także wniosek do MSWiA o wyrażenie zgody na przekazanie pozostałych środków, czyli 343 tys. zł na remont kolejnego fragmentu drogi Osiek Jasielski – Nowy Żmigród. – Na te drogi mieszkańcy czekali od wielu lat. Trzeba tutaj zauważyć, trochę przewrotnie, że intensywne opady, podmycia i podtopienia tych dróg oraz zniszczenia, które wyrządził żywioł pomogły w uzyskaniu środków na ich remont – mówi Adam Kmiecik, Starosta Jasielski.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE