Informacje

Przebudowa drogi Harklowa-Osobnica

Już niebawem ruszą prace przy przebudowie blisko 2,5 kilometrowego odcinka drogi na trasie Harklowa – Osobnica.

Starosta jasielski Adam Kmiecik wizytuje remontowane odcinki dróg powiatowych
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Koszt zadania, które w części finansowane jest ze środków Wieloletniego Narodowego programu Przebudowy Dróg Lokalnych wyniesie około 2 mln 400 tys. zł. Przetarg na realizację inwestycji wygrała jasielska firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych sp. z .o.o. Termin zakończenia prac zaplanowano na połowę października tego roku.

Szerokość drogi w Harklowej wynosi od 3,5 m – 5 m, podczas gdy w Osobnicy sięga blisko 4 m. Nawierzchnię w obydwu przypadkach stanowią mocno zniszczone już warstwy bitumiczne. W ramach modernizacji zaplanowano więc korektę przebiegu drogi i jej poszerzenie do żądanych parametrów technicznych, łącznie z poszerzeniem granic pasa drogowego na terenie Harklowej. Na odcinku w Osobnicy przebieg samej drogi pozostanie bez zmian, będzie ona jednak poszerzona po obydwu stronach o 0,5 m.

Projekt przebudowy obejmuje: odwodnienie korpusu drogowego, podbudowę, nawierzchnie, roboty wykończeniowe, oznakowanie dróg i urządzeń bezpieczeństwa ruchu oraz zieleń drogową.

(Starostwo Powiatowe w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Przebudowa drogi Harklowa-Osobnica”