Informacje

Milionowe inwestycje gminy Jasło może sfinansować Unia Europejska

Nawet do 90 proc. dotacji może otrzymać gmina Jasło na inwestycje realizowane wspólnie z ukraińskimi samorządami. W ramach podpisanych pod koniec sierpnia umów, przygotowywany jest wniosek na realizację w gminie Jasło trzech dużych inwestycji – budowa kanalizacji w Opaciu, budowa Gminnego Centrum Kultury w Osobnicy oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Projekt Gminnego Centrum Kultury w Osobnicy
Projekt Gminnego Centrum Kultury w Osobnicy

23 sierpnia wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz goszcząc na Ukrainie podpisał porozumienia z Tarasem Kopylyakiem merem miasta Sambor oraz Witalijem Kimakiem wiceprzewodniczącym Samborskiej Rejonowej Rady w ramach Programu współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina.

W ramach tego projektu oszacowane na 6,6 mln euro inwestycje samorządów mają szansę dostać dotację nawet do 90 proc.

Otwieramy nową kartę współpracy między Polską i Ukrainą. Współpracy przy realizacji wspólnych projektów, z korzyścią dla naszych mieszkańców – podkreślił Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Jedna z nielicznych gmin w Polsce skanalizowana w 100 proc.

W ramach współpracy gminy Jasło z Samborską Radą Rejonową zostanie wybudowana kanalizacja sanitarna w Opaciu (gmina Jasło) za szacowaną kwotę 7,5 mln zł.

Po wykonaniu tej inwestycji, stopień skanalizowania gminy wyniesie 100 procent, a gmina Jasło będzie jedną z nielicznych gmin wiejskich w Polsce o tak wysokim stopniu skanalizowania.

Dzięki tym pieniądzom do 2014 roku kanalizacja w całej gminie zostanie zrobiona, a gmina Jasło zakończy realizację inwestycji stulecia – mówił Stanisław Pankiewicz, wójt gminy Jasło.

Budynek urzędu gminy zostanie rozbudowany

Ponadto w ramach zawartego porozumienia strona polska chce rozbudować budynek administracyjny urzędu gminy na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego za kwotę 1,6 mln zł i wyposażenie go w biura, salę konferencyjną oraz niezbędny sprzęt. W ramach tej samej inwestycji gmina planuje również wybudować windę oraz podjazd do budynku urzędu dla osób niepełnosprawnych.

Dzięki temu projektowi m.in. dostosujemy budynek do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. To dla nas kwestia priorytetowa – podkreślił Stanisław Pankiewicz.

Ukraiński partner w ramach obustronnej umowy chce m.in. uregulowania systemu gospodarki odpadami na swoim terenie.

Łączna wartość projektu z Rejonową Radą w Samborze, to ponad 3mln 300 tys. euro, z tego 90 proc. tj. blisko 3 mln euro (12 mln zł) to przewidywana wielkość dotacji. Przewidywany wkład własny gminy Jasło to ok. 225 tys. euro (nieco ponad 1 mln zł.)

Powstanie Gminne Centrum Kultury w Osobnicy

Wspólnie z miastem Samborem gmina chce wybudować w Osobnicy Gminne Centrum Kultury oraz wyposażyć je w niezbędny sprzęt. Planowany koszt inwestycji przekracza 7 mln zł.

To nowoczesna i innowacyjna inwestycja, która oparta jest w całości na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii – mówi wójt Pankiewicz.

Strona ukraińska chce w ramach współpracy dokonać renowacji ratusza w Samborze i jego otoczenia.

Wartość projektu to prawie 3 mln 300 tys. euro z tego 90 proc. tj. blisko 3 mln euro (12 mln zł) to przewidywana wielkość dotacji. Wkład własny gminy na realizację umowy z miastem Samborem to ok. 220 tys. euro (900 tys. zł).

(UG Jasło)

SŁOWA KLUCZOWE