Kultura | rozrywka | edukacja

Piotr Marecki i Piotr Sommer inaugurują VI Festiwal Poezji i Prozy (zapowiedź)

19 września 2011 r. rozpoczyna się trwający siedem dni VI Festiwal Poezji i Prozy organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Jaśle, dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

W programie znajdą się m.in. spotkania autorskie z twórcami najnowszej literatury polskiej dla dorosłych i dla dzieci – prozaikami i poetami, warsztaty, wykłady, projekcje filmowe. Wstęp na wszystkie imprezy w ramach festiwalu jest bezpłatny.

Pierwszy dzień Festiwalu rozpocznie wykład dr. Piotra Mareckiego „Współczesne kino a literatura” poświęcony m.in. współpracy filmowców z autorami i krytykami, pisaniu scenariuszy opartych na prozie oraz specjalizacji w kinie.

Piotr Marecki, absolwent jasielskiego Liceum, doktor kulturoznawstwa UJ jest adiunktem w katedrze Kultury Współczesnej Instytutu Kultury UJ i dyrektorem Krakowskiej Szkoły Scenariuszowej. Od 1999 r. jest współtwórcą i redaktorem naczelnym interdyscyplinarnego magazynu o nowej kulturze „Ha!art” oraz członkiem zespołu „Krytyki Politycznej”. Był m.in. współautorem głośnej antologii o młodej literaturze polskiej „Tekstylia” (2002), autorem tomu „Pospolite ruszenie” (2005) o polskich czasopismach kulturalnych ukazujących się po 1989 roku oraz redaktorem książek o literaturze Internetu.

Wykład Piotra Mareckiego odbędzie się w Czytelni Głównej MBP w Jaśle o godz. 10.00.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Kolejnym gościem Festiwalu będzie Piotr Sommer poeta, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na świecie”, tłumacz współczesnej poezji amerykańskiej i angielskiej (tłumaczył m.in. Franka O’Harę Johna Ashbery’ego, Johna Berrymana, Roberta Lowella). Opublikował kilkanaście książek: poetyckich (własnych i zrobionych z przekładów), krytycznoliterackich i antologii. Sommer jest autorem wierszy o losie swego pokolenia, również kilku wierszy politycznych, ale jako poeta przede wszystkim jest człowiekiem prywatnym. Świat jego poezji to świat wspólnie dzielony z rodziną i przyjaciółmi. Poeta lubi muzykę języka i szukając jej bawi się zderzając słowa i intonacje z rozmaitych repertuarów języka.

Mogę tylko powiedzieć, że mnie w pisaniu – tak wiersza, jak i czego innego – najbardziej obchodzi detal i właśnie melodia, powiedzmy melodia zdania. – mówi Piotr Sommer.

Na spotkanie autorskie z Piotrem Sommerem zapraszamy do Czytelni Głównej o godz. 17.30.

Projekt VI Festiwal Poezji i Prozy dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE