Informacje

W Sobniowie powstanie brakujący odcinek chodnika przy drodze powiatowej

Miasto Jasło sfinansuje w pięćdziesięciu procentach projekt budowy pięciusetmetrowego odcinka chodnika zlokalizowanego przy ulicy Floriańskiej. Inwestycja będzie realizowana w całości przez Starostwo Powiatowe.

Roboty drogowe
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W poniedziałek (26.09) Rada Miejska Jasła podjęła stosowną uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu miasta na 2011 rok w wysokości 13,5 tysiąca złotych dla Powiatu Jasielskiego na realizację zadania pod nazwą „Budowa chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Nr 1850R Jasło – ulica Floriańska”.

Drugą połowę dołoży starostwo. Pełna dokumentacja ma być gotowa do końca bieżącego roku.

Jak poinformował Antoni Pikul, kierownik Wydziału Inwestycji Urzędu Miasta w Jaśle, ze względu na lokalizację przedsięwzięcia na terenie Jasła (osiedle Sobniów) pomoc finansowa z miejskiego budżetu jest w pełni uzasadniona.

Została wykonana modernizacja tej ulicy. Natomiast w znacznej większości, bo na około 500 metrów na tej ulicy nie ma chodnika. Jest tylko jezdnia i obustronne rowy. Ponieważ w takiej sytuacji istnieje ogromne zagrożenie dla pieszych korzystających z pasa drogowego, pojawiła się inicjatywa, żeby w najbliższym czasie ten projekt opracować. Starostwo się tego opracowania projektu podjęło. Zaproponowano nam współfinansowanie w projekcie. – wyjaśnia.

Przedsięwzięcie ma być w całości zrealizowane ze środków powiatu jasielskiego.

Inwestycja przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i wzrostu komfortu pieszych i pojazdów poruszających się wzdłuż przedmiotowej ulicy.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE