Informacje

Nowy termin wyborów na Górce Klasztornej. Będzie zażalenie do sądu

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie odrzucił skargę Zarządu Osiedla „Górka Klasztorna” na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie ponownego przeprowadzenia wyborów przewodniczącego oraz zarządu tej jasielskiej dzielnicy. Radni wyznaczyli w poniedziałek datę kolejnego zebrania.

Sesja Rady Miejskiej Jasła VI kadencji
Sesja Rady Miejskiej Jasła VI kadencji.
Fot. © archiwum terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Czytaj również:
(29.08.2011) Unieważnili… unieważnioną uchwałę
(27.06.2011) Radni unieważnili wybory do zarządu osiedla Górka Klasztorna

Podczas sesji w dniu 27 czerwca 2011 roku Rada Miejska Jasła podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia protestu wyborczego grupy mieszkańców osiedla Górka Klasztorna, którzy złożyli zażalenie na przeprowadzone w dniu 7 maja wybory przewodniczącego oraz Zarządu Osiedla. Ich zdaniem doszło do zaniedbań, m.in. w kwestii wcześniejszego braku informacji o zmianie terminu wyborów (pierwotnie miały się odbyć w kwietniu) oraz nieodpowiednim przygotowaniu lokalu, który nie pomieścił wszystkich zebranych mieszkańców oraz przedstawicieli miejskiego samorządu.

Radni miejscy pozytywnie przychylili się do wniosku i ustanowili nowy termin wyborów na dzień 10 września. Zgodnie z podjętą przez nich uchwałą do tego czasu na osiedlu miał funkcjonować przewodniczący oraz zarząd powołany w dniu 7 maja.

Decyzja radnych została jednak zaskarżona przez przewodniczącego Zarządu Osiedla Jana Pierzchałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie. 29 sierpnia Rada Miejska podjęła uchwałę o wstrzymaniu wykonania całości uchwały do czasu wyjaśnienia sprawy.

W dniu 1 września 2011 roku wpłynęło do Urzędu Miasta w Jaśle postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie o odrzuceniu skargi Zarządu Osiedla „Górka Klasztorna” z uzasadnieniem, iż powodem odrzucenia tej skargi jest niedotrzymanie zapisów ustawy o samorządzie gminnym to jest wcześniejszego wezwania Rady Miejskiej Jasła do usunięcia naruszenia prawa. – powiedział Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła.

W dniu 5 września do przewodniczącej RMJ Elżbiety Bernal wpłynęło pismo Jana Pierzchały w sprawie wezwania Rady Miejskiej do usunięcia naruszenia prawa wraz z uzasadnieniem wniosku.

„W związku z podjętą uchwałą Rady Miasta (…) w sprawie unieważnienia wyborów na przewodniczącego osiedla Górka Klasztorna oraz całego Zarządu Osiedla w Jaśle i brakiem pouczenia zarządu, iż przed złożeniem skargi do Naczelnego Sądu Administracyjnego należało ponownie wezwać organ wydający uchwałę do ponownego rozpatrzenia i anulowania podjętej uchwały, Zarząd Osiedla zgodnie z wezwaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie (…) zwraca się z prośbą do pani przewodniczącej o ponowne rozpatrzenie naszego wniosku i anulowanie wyżej wymienionej uchwały, która zdaniem zarządu i mieszkańców osiedla została niesłusznie podjęta, gdyż wszelkie procedury prawne przed oraz w trakcie wyborów zostały w pełni zachowane. O podjętych działaniach proszę panią przewodniczącą o pisemne poinformowanie Zarządu Osiedla oraz nadesłanie podjętej w tym zakresie uchwały celem ewentualnego skierowania sprawy na drogę sądową” – czytamy w piśmie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Elżbieta Bernal pismem z dnia 12 września zobowiązała Jana Pierzchałę do uzupełnienia tego wniosku o pewne zapisy, które są niezbędne do tego wniosku.

W dniu dzisiejszym, kiedy trwała sesja Rady Miejskiej, wpłynęło pismo przewodniczącego Zarządu Osiedla „Górka Klasztorna” odnoszące się do wezwania złożonego przez przewodniczącą RMJ Elżbietę Bernal.

Rada Miejska podejmując uchwałę o wstrzymaniu wykonania całości uchwały o wyborze przewodniczącego i Zarządu Osiedla „Górka Klasztorna” wezwała burmistrza do tego, aby w terminie do czternastu dni od wydania decyzji przez sąd administracyjny orzeczenia w tej sprawie zwrócił się do Rady o zwołanie sesji w przedmiocie sprawy. – tłumaczy Paweł Rzońca.

Na wniosek klubu radnych „Przymierza Samorządowego Podkarpacia”, w skład którego wchodzą: Tadeusz Stachaczyński, Krystyna Sikora oraz Stanisław Zając s. Antoniego nowy termin wyborów zarządzono na dzień 22 października (sobota) o godzinie jedenastej. Głosowanie odbędzie się w siedzibie Jasielskiego Domu Kultury.

Jest to pierwszy taki przypadek na gruncie naszego lokalnego samorządu. – powiedział Stanisław Zając. – Chciałem wskazać Jasielski Dom Kultury, bo przyjdzie na pewno spora ilość mieszkańców z osiedla „Górka Klasztorna”. Wybory były na kapelani (Sióstr Wizytek – przyp. red.). Część osób była w jednej sali, część osób była w drugiej sali, burmistrzowie stali pod ścianą. Jasielski Dom Kultury byłby – moim zdaniem – najbardziej wskazany, ponieważ wszyscy głosujący mieliby możliwość wysłuchania – będą się przedstawiać kandydaci – kto jaki do tej pory ma dorobek i jakie będzie miał perspektywy na osiedlu.

Przewodniczący Zarządu Osiedla „Górka Klasztorna” Jan Pierzchała zapowiedział złożenie bezpośredniego zażalenia do sądu na podjętą dzisiaj uchwałę.

Proszę nie zabraniać nam pewnych praw, które nam przysługują. Ja, jak również mieszkańcy tego osiedla chcą, żeby jak najszybciej ten problem został rozwikłany. – podkreślił.

Jeżeli my podejmiemy projekt uchwały o terminie wyborów może się okazać, że będziemy mieć dwa zarządy i co wtedy? – zastanawia się Elżbieta Bernal.

Za podjęciem uchwały głosowało dziewięciu radnych, czterech było przeciwnych, trzech wstrzymało się od głosu, natomiast pięciu radnych było nieobecnych.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE