Informacje

Druh Waldemar Marek nowym komendantem Hufca ZHP Jasło

Waldemar Marek
Fot. © ARCHIWUM

Jasielscy harcerze wybrali nowe władze hufca. Zanim do tego doszło wysłuchali sprawozdania na temat działalności hufca za okres 2009-2011, dyskutowali na temat strategii rozwoju Hufca ZHP Jasło. Przegłosowano absolutorium dla ustępującego składu komendy hufca, któremu przewodził Jerzy Kosiba.

Oto obecny skład Komendy Hufca ZHP Jasło: komendant: pdhm Waldemar Marek, zastępcy komendanta: Wiesław Hap i Dorota Rzońca (równocześnie skarbnik), członkowie Komendy: Ksiądz Józef Obój, Jerzy Kosiba, Iwona Dziedzic, Robert Nowiński, Katarzyna Zając. Komisja Rewizyjna: Zuzanna Siemiączko, Barbara Goleń, Renata Stawiarska

Zjazd jasielskiego Hufca Związku Harcerstwa Polskiego obradował 9 i 30 września w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 w Jaśle.

Zbigniew Dranka

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Druh Waldemar Marek nowym komendantem Hufca ZHP Jasło”