Informacje

PNiG Jasło przekształciło się w spółkę akcyjną

Dnia 2 stycznia 2012 r. firma Poszukiwania Nafty i Gazu JASŁO (Grupa Kapitałowa PGNiG) zmieniła formę prawną ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) na spółkę akcyjną (S.A.).

PNiG Jasło S.A.

To ważny krok w rozwoju Spółki, uznawanej za jedną z wiodących polskich firm wiertniczych, stanowiący zarazem naturalną konsekwencję wypracowanej przez lata pozycji a także zwiększający jej potencjał organizacyjny i wiarygodność biznesową. Jest to także pierwszy krok w kierunku planowanego debiutu giełdowego Spółki.

Możliwość wprowadzenia PNiG JASŁO na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych to jedno z głównych założeń strategii Spółki na lata 2011-2016. Celem planowanego upublicznienia akcji Spółki jest przede wszystkim pozyskanie środków finansowych na kontynuację rozpoczętego w ostatnim czasie procesu technicznej modernizacji firmy.

Już w drugim kwartale 2012 roku przyjedzie do Polski zakupione przez PNiG JASŁO nowoczesne urządzenie wiertnicze Drillmec 2000 HP, przystosowane do głębokich wierceń, m.in. otworów typu shale gas. W kolejnych latach PNiG JASŁO planuje także dalsze inwestycje mające na celu modernizację techniczną oraz pozyskanie nowych rynków – w tym również znaczącego udziału w krajowym rynku wierceń za gazem łupkowym.

Planowany debiut giełdowy Poszukiwań Nafty i Gazu JASŁO S.A. byłby pierwszym na warszawskiej giełdzie debiutem spółki wiertniczej. Byłby to zarazem pierwszy przypadek wejścia na giełdę spółki z siedzibą w Jaśle.

Poszukiwania Nafty i Gazu JASŁO S.A. (Grupa PGNiG) to jeden z wiodących polskich kontraktorów wiertniczych. Oprócz działalności na terenie Polski, firma od lat z powodzeniem realizuje projekty wiertnicze za granicą. Spółka świadczy swoje usługi w zgodzie z międzynarodowymi standardami, przy zastosowaniu najnowszych technologii i szerokiej gamy urządzeń wiertniczych. PNiG JASŁO jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontraktorów Wiertniczych (IADC) i Polskiego Stowarzyszenia Geotermicznego (PSG).

Przemysław Baciak
(PNiG Jasło S.A.)

SŁOWA KLUCZOWE