Informacje

Zmiany kadrowe w magistracie: dwóch nowych kierowników wydziałów

Burmistrz Jasła Andrzej Czernecki powołał dwóch nowych kierowników wydziałów w jasielskim Urzędzie Miasta. To Bożena Molska i Roman Marek, oboje wieloletni i merytorycznie przygotowani pracownicy magistratu.

Bożena Molska
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Roman Marek
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Bożena Molska została kierownikiem Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, natomiast Roman Marek będzie szefował Wydziałowi Strategii i Rozwoju Miasta. Oboje zostali mianowani w drodze awansów wewnętrznych.

Bożena Molska pracowała do tej pory w Biurze Wspierania Inicjatyw Społecznych – nowej komórce powstałej w ramach zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta w Jaśle wprowadzonej przez burmistrza Andrzeja Czerneckiego w marcu ubiegłego roku. Biuro to stanowi wewnętrzny trzon Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych

Natomiast Roman Marek kierował już Wydziałem Strategii w trakcie poprzedniej kadencji samorządowej. Obecnie był pełnomocnikiem burmistrza ds. Systemu Zarządzania Jakością.

Postawiliśmy na doświadczenie pracowników – tłumaczy zmiany kadrowe Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła. – Pani Molska i pan Marek są pracownikami tego urzędu od długiego czasu i według naszej oceny to osoby kompetentne, które będą właściwie kierować powierzonymi wydziałami. Są to wydziały o dosyć dużym budżecie oraz dosyć dużym zakresie zadań także są to istotne komórki w naszym urzędzie.

Dotychczasowi kierownicy wydziałów będą nadal pracować w Urzędzie Miasta: Tomasz Sarnowski jako inspektor w Wydziale Strategii i Rozwoju Miasta, natomiast Anna Szeleszkiewicz w Kancelarii Burmistrza Miasta Jasła jako osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami.

Paweł Rzońca, sekretarz miasta Jasła:
Uważamy, że stanowiska kierownicze, które są bardzo odpowiedzialnymi, powinny być powierzone osobom doświadczonym, które wcześniej miały kontakt z samorządem. Uznaliśmy, że pani Molska i pan Marek są osobami, które podołają tym obowiązkom. Drugą ważną przyczyną związaną z tymi zmianami jest chęć ograniczenia stanowisk kierowniczych w naszym urzędzie. Pani Molska będzie kierować Wydziałem Kultury, Sportu i Spraw Społecznych wraz z Biurem Wspierania Inicjatyw Społecznych. Będzie to połączone stanowisko, a nie dwa stanowiska kierownicze. Przewidujemy też w naszym Regulaminie Organizacyjnym, że sekretarz miasta będzie kierowała bezpośrednio Wydziałem Organizacyjnym i Kadr. Te wszystkie działania są związane z powierzaniem obowiązków osobom doświadczonym, a z drugiej strony na racjonalnym gospodarowaniu naszymi zasobami kadrowymi i wydatkami na stanowiska kierownicze w urzędzie.

Na początku przyszłego miesiąca burmistrz ma powołać swojego pierwszego zastępcę odpowiedzialnego m.in. za miejskie inwestycje. Z dniem 31 stycznia kończy się trzymiesięczny okres wypowiedzenia Andrzeja Kachlika, który zrezygnował ze stanowiska w październiku ubiegłego roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Zmiany kadrowe w magistracie: dwóch nowych kierowników wydziałów”

  1. Panie Romku i Pani Bożeno bardzo Wam gratuluję , jesteście ludźmi właściwymi na te stanowiska, życzę Wam wszystkiego najlepszego na nowych stanowiskach.

  2. W związku z zaistniałą sytuacją pod tym artykułem powinno zabraknąć
    „Napisz Komentarz” Tylko ” Zostaw Bez Komentarza” Brawa dla słoneczka!