Informacje

Tarnowiec „przyjazny środowisku”

Tarnowiec jako jedno z trzech sołectw w Polsce i jedyne z województwa podkarpackiego zostało laureatem Narodowego Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni środowisku”, odbywającego się pod honorowym patronatem Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Stanisław Lawera
Stanisław Lawera, sołtys Tarnowca z certyfikatem i statuetką jako wyróżnieniami w konkursie.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Organizatorem trzynastej edycji konkursu była Narodowa Rada Ekologii, której przewodniczy pani prezydentowa Anna Komorowska. Jego głównym założeniem jest promowanie samorządów przyjaznych dla środowiska, podejmujących aktywne działania na rzecz jego ochrony, a także promowanie innowacyjnych przedsięwzięć ekologicznych i zachęcanie polskich samorządów do podejmowania działań na rzecz ochrony i racjonalnego wykorzystywania zasobów naturalnych.

W podkategorii „sołectwa” kapituła nagrodziła certyfikatem Tarnowiec.

Konkurs polegał na zaprezentowaniu działań w dziedzinie ekologii na terenie sołectwa w ostatnich dwóch latach. Zaprezentowaliśmy cztery działania, które wpłynęły na werdykt. Jest to nobilitacja, bo na czterdzieści tysięcy sołectw w Polsce być w gronie laureatów to duże wyróżnienie. Z Podkarpackiego jesteśmy jedynym wyróżnionym sołectwem. – mówi Stanisław Lawera, sołtys Tarnowca.

Doceniono: budowę nowoczesnej kanalizacji dla miejscowości, wspólny projekt Zakładu Gospodarki Komunalnej i wójta gminy dotyczący segregowania odpadów, budowę ścieżki ekologicznej przy miejscowym Zespole Szkół oraz konserwację 150-letniej alei lipowej.

W nagrodę Tarnowiec otrzymał: tytuł „Sołectwo Przyjazne Środowisku”, prawo do używania przez jeden rok znaku „Przyjaźni Środowisku”, certyfikat „Przyjaźni Środowisku” z oznaczeniem roku, w którym został nadany oraz statuetkę „Laureat w Kategorii Samorząd Przyjazny Środowisku”. Będzie też promowany w materiałach przygotowanych przez organizatorów.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Tarnowiec „przyjazny środowisku””

  1. Miły Stanisławie, zacny Sołtysie i Społeczność Tarnowca – szczerze gratuluję !