Informacje

Gawrony w opałach

Już pod koniec tygodnia w Parku Miejskim pojawi się sokolnik, który przy pomocy swoich ptaków, specjalnie przeszkolonych do pracy w warunkach parkowych, postara się zniechęcić gawrony do zakładania gniazd na tym terenie. Sokoły będą patrolować park przez kolejnych 45 dni.

Park Miejski w Jaśle
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Chcielibyśmy skłonić gawrony do wybrania innego terenu na miejsce lęgowe, w którym ich bytowanie nie powodowałoby uciążliwości dla naszych mieszkańców. Zasadniczą trudnością w ograniczaniu populacji gawrona w Parku Miejskim w Jaśle, z którą samorząd zmaga się od wielu lat, jest objęcie tego ptaka częściową ochroną – mówi Joanna Pawelec, inspektor w Wydziale Ochrony Środowiska w UMJ.

Praca sokolnika polegać będzie na codziennym patrolowaniu terenu parku od świtu do zmierzchu. Obecność ptaków drapieżnych ma zniechęcić gawrony do budowy gniazd i zakładania lęgu. Pozytywne wyniki ograniczenia populacji gawronów w parkach z użyciem tej metody osiągnęło już kilka miast w Polsce.

Zastosowanie nowej, do tej pory niewykorzystanej w Jaśle metody jest możliwe dzięki uzyskaniu zgody Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE