Informacje

Gmina Osiek Jasielski stawia na rozwój turystyki

W Osieku Jasielskim właśnie rusza realizacja projektu, na który miejscowy samorząd uzyskał dofinansowanie z unijnego budżetu. W jej ramach przewidziano termomodernizację budynku GOK-u, przebudowę starej remizy i kuźni, budowę muszli koncertowej wraz z zadaszeniem oraz cykl imprez rekreacyjnych promujących Osiek Jasielski jako gminę przyjazną mieszkańcom i turystom.

W czwartek nastąpiło oficjalne przekazanie terenu inwestycji budowy muszli koncertowej firmie, która wygrała przetarg na realizację prac. To konsurcjum firm: Firma Handlowa „ELA” Jasielskie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Sp. z o.o. (lider) oraz PROHANBUD sp. z o.o. z Uherc Mineralnych (partner). Jasielska spółka jest już dobrze znana inwestorowi. Tuż obok przy powstającym w ramach innego unijnego projektu kompleksie boisk sportowych wybudowała zaplecze socjalne dla sportowców.

W tym miejscu powstanie muszla koncertowa
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Planowana muszla koncertowa to zadaszony obiekt, który będzie zlokalizowany przy budynku miejscowej remizy ochotniczej straży pożarnej. Jak podkreśla wójt gminy Mariusz Pykosz będzie służyła społeczności do organizacji imprez plenerowych.

Samorządowiec uspokaja, że jej budowa nie będzie kolidowała z cyklicznymi „Dniami Osieka Jasielskiego”, które każdego lata przyciągają tutaj tysiące osób. – Wszyscy wiemy, iż w Osieku – cieszy nas to – udaje się coroczna impreza „Dni Osieka”. Mam nadzieję, że w tym roku również się odbędzie. Tak harmonogram prac jest zapisany w umowie z wykonawcą tych robót, iż w pierwszej kolejności realizuje przedsięwzięcie budowy muszli koncertowej przy stadionie. Termin jest bardzo krótki, gdyż zakończenie przewidziane jest na koniec czerwca bieżącego roku, co mam nadzieję pozwoli nam na zorganizowanie imprezy w nieco późniejszym terminie niż zazwyczaj. Myślę, że lipiec – sierpień jest też dobrym okresem, aby „Dni Osieka” zorganizować. Wierzę, że złączy się to również z oddaniem pierwszego projektu, jaki gmina realizuje, czyli zakończeniem prac na kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Osieku Jasielskim, którego termin też będzie dotrzymany i jest wyznaczony na koniec czerwca bieżącego roku.

Bardziej estetyczny wygląd będzie miał budynek Wiejskiego Domu Kultury, w którym swoją siedzibę mają: Gminny Ośrodek Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna. Obiekt zostanie poddany termomodernizacji. Pozwoli to nie tylko na poprawę jego zewnętrznej estetyki, ale także na oszczędności w rachunkach za energię elektryczną.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Budynek Wiejskiego Domu Kultury
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W ramach prac przewidziano tutaj: wykonanie izolacji cieplnej styropianem oraz wykonanie elewacji zewnętrznej budynku, remont schodów oraz budowę ciągów komunikacyjnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. To wszystko na zewnątrz. A w środku budynku: remont posadzek oraz obłożenie ścian tynkiem mineralnym, dostosowanie sanitariatów usytuowanych na parterze budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych, remont sceny i pomieszczeń garderoby (polegający na wymianie podłóg i naprawie schodów łączących scenę z garderobą).

Znajdująca się w pobliżu Gminnego Ośrodka Kultury „stara remiza” zostanie zaadoptowana na potrzeby Punktu Informacji Turystycznej. Zostanie w nim przeprowadzona termomodernizacja, wymieniony przeciekający dach oraz wymieniona stolarka okienna i drzwiowa.

Budynek starej remizy
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Budynek starej remizy
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Budynek starej remizy
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wewnątrz zostaną wymienione posadzki, przeprowadzone roboty malarskie, wykonana instalacja centralnego ogrzewania, wybudowane ścianki działowe, które pozwolą na wydzielenie pomieszczenia socjalno-sanitarnego od pozostałej części budynku. Ponadto do obiektu mają być doprowadzone przyłącza: gazowe, wodociągowe i kanalizacyjne.

Z kolei w „starej kuźni” znajdującej się w pobliżu skrzyżowania drogi powiatowej prowadzącej w kierunku Dębowca po jej generalnym remoncie zostanie utworzona izba regionalna.

Budynek starej kuźni
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Budynek starej kuźni
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Budynek od wielu lat nieużytkowany popadł w ruinę. Drewniane drzwi, które pełniły rolę głównego wejścia, służą dzisiaj jako tablica ogłoszeniowa dla licznych plakatów reklamowych.

Prace budowlane będą polegały tutaj na: wykonaniu izolacji poziomych fundamentów, uzupełnieniu braków w ścianach nośnych z wykonaniem ich spoinowania, remoncie dachu i komina, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, uzupełnieniu braków tynków wewnętrznych i okładzin, wykonaniu posadzki, wymianie instalacji elektrycznej oraz wodno-kanalizacyjnej oraz wykonaniu dojść i dojazdu z utwardzeniem.

Budynek „remizy” jest już w złym stanie technicznym, jest opuszczony. Chcielibyśmy go zagospodarować i utworzyć tam Punkt Informacji Turystycznej nie tylko dla mieszkańców gminy Osiek Jasielski, ale mam nadzieję, że również z powiatu jasielskiego. Budynek „starej kuźni” również jest w złym stanie i opuszczony od lat. To budynek pokryty starą dachówką. Myślimy zachować jego styl, żeby po przeprowadzonym remoncie był perełką Osieka Jasielskiego. Oczywiście budynek Gminnego Ośrodka Kultury cały czas jest zagospodarowany, gdyż mieści się tam parę instytucji. Jest w lepszym stanie, ale wymaga przeprowadzenia termomodernizacji, co wpłynie na obniżenie kosztów energii czy gazu. – mówi Mariusz Pykosz.

Budynek starej kuźni
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Budynek starej kuźni
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Budynek starej kuźni
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Wszystkie cztery zadania są realizowane w ramach projektu pod nazwą „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski”. Miejscowi urzędnicy złożyli wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oś priorytetowa „Turystyka i kultura”.

Wniosek początkowo znalazł się na liście rezerwowej, ale ostatecznie po przejściu pozytywnej weryfikacji technicznej oraz finansowo-ekonomicznej został zakwalifikowany do dofinansowania. Całość przedsięwzięcia to blisko 1,2 miliona złotych. 85 procent wartości projektu zostanie pokryte ze środków unijnych, pozostałe 15 procent z budżetu gminy.

To, że realizujemy to przedsięwzięcie, jest zasługą wszystkich mieszkańców gminy Osiek Jasielski. Oczywiście radni przedkładają wizje mieszkańców Osieka Jasielskiego, które chcieliby, żeby tak przykładowo wyglądał Osiek, który kiedyś był miasteczkiem i żeby te budynki zostały odremontowane i stanowiły czynnik kulturalny. Wiemy, iż przeprowadzony remont na pewno pozwoli na to, iż wzrost turystyki na pewno będzie czymś dobrym dla – nie tylko mieszkańców Osieka – ale również przyjezdnych turystów. – podkreślił Mariusz Pykosz.

Dodaje, że bez wsparcia środkami unijnymi gminy nie byłoby stać na sfinansowanie inwestycji tylko i wyłącznie z własnego budżetu.

Od kilku lat korzystamy ze środków Unii Europejskiej. Mogę powiedzieć jedno, iż gmina Osiek Jasielski od początku, gdy ukazały się te środki, wykorzystuje je bardzo dobrze. Gmina ma bardzo mały budżet, dlatego pozyskujemy te środki i mam nadzieję, że robimy to dobrze. – cieszy się Mariusz Pykosz.

Oprócz inwestycji budowlanych, projekt „Turystyka i kultura czynnikami rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Osiek Jasielski” obejmuje także cykl imprez kulturalno-rozrywkowych oraz wydanie materiałów promocyjnych. Będzie realizowany do końca czerwca 2013 roku.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE