Informacje

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy: zaproszenie na II semestr

Serdecznie zapraszamy dzieci, które ukończyły wykłady w styczniu 2012 r. na warsztaty edukacyjne. Warsztaty odbywać się będą średnio dwa razy w miesiącu w kilku miejscach na terenie miasta Jasła.

Jasielski Uniwersytet Dziecięcy

Podział na pięć grup pozostaje niezmieniony (z poprzedniego semestru). Każda z grup uczestniczyć będzie w zajęciach zorganizowanych w obserwatorium astronomicznym, szkole medycznej, bibliotece, laboratorium chemicznym oraz zajęciach tanecznych (nauka podstawowych kroków hip hop) lub plastycznych (malowanie techniką batikową) w Jasielskim Domu Kultury.

Pierwsze zajęcia odbędą się 17 marca 2012 r. (sobota).

Szczegółowe informacje, dotyczące harmonogramu zajęć, znajdują się na stronie internetowej www.juniwersytet.pl oraz w Urzędzie Miasta w Jaśle, pok. 308A, nr tel. 13 44 86 329.

Partnerami projektu są: Podkarpacka Szkoła Wyższa im. bł. ks. Wł. Findysza w Jaśle, Powiat Jasielski, Młodzieżowy Dom Kultury w Jaśle, Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sączu oraz firma Nowy Styl Sp. z o.o.

Serdecznie zapraszamy!!!

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE