Kultura | rozrywka | edukacja

Pod patronatem starosty: konferencja naukowa w „Ekonomiku” (zapowiedź)

W dniu 10.03.2012 r. w Jaśle przy ul. Sokoła 6 Jaśle pod honorowym patronatem Starosty Jasielskiego Adama Kmiecika odbędzie się konferencja naukowa p.t.: „Pokolenie lat dziewięćdziesiątych wobec Stanu Wojennego i sytuacji społeczno-politycznej w latach osiemdziesiątych dwudziestego stulecia” organizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Stowarzyszenie „Więcesław” w Jaśle oraz Akademię Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi – Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jaśle.

AHE w Łodzi ZOD w Jaśle

Uroczystości związane z konferencją poprzedzi msza św., która odbędzie się o godz. 10:00 w Kościele O.O. Franciszkanów w Jaśle, natomiast część oficjalna rozpocznie się o godzinie 11:30 na auli Zespołu Szkół Ekonomicznych, ul. Sokoła 6.

W konferencji udział wezmą posłowie, senatorowie RP, przedstawiciele władz centralnych, lokalnych, przedstawiciele duchowieństwa oraz osoby internowane. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa pamiątek z okresu stanu wojennego przygotowana przez byłych internowanych oraz prezentacja multimedialna „Służba więzienna wczoraj i dziś”.

Komitet naukowy konferencji tworzą:
prof. dr hab. Pavol Dancák – Vysoka śkola zdravotnictva a sociálnej práce sv.Alžbety, Bratislawa
prof. dr hab. Łukasz Czuma – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
prof. dr hab. Roman Pelczar – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
prof. dr hab. Andrzej Piasecki – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
dr Waldemar Basak – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź
dr Alina Maria Basak – Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź

(AHE w Łodzi)

SŁOWA KLUCZOWE