Kultura | rozrywka | edukacja

Ozdoby świątecznego stołu, czyli gminny konkurs wielkanocny

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy i Stowarzyszenie Rozwoju Kultury Ludowej Ziemi Jasielskiej w Trzcinicy zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Jasło do udziału w Gminnym Konkursie Wielkanocnym pod hasłem: „Ozdoby świątecznego stołu”.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Celem konkursu jest kultywowanie tradycji ludowych i pobudzanie inwencji twórczej dzieci, a także przekazywanie umiejętności rękodzielniczych młodemu pokoleniu. Ważnym elementem jest tutaj ocalenie od zapomnienia typowych form twórczości ludowej związanej z okresem Wielkanocnym, a także aktywizacja środowiska lokalnego w kierunku uprawiania sztuki ludowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Każdy uczestnik może zgłosić 1 pracę w dowolnej technice:
– kartka świąteczna,
– pisanka,
– stroik wielkanocny
2. Każda praca musi być opisana następującymi informacjami: imię i nazwisko, klasa, szkoła oraz tel. kontaktowy do rodziców, opiekunów autora.

PRZEBIEG KONKURSU:
– termin składania prac w Gminnej Bibliotece Publicznej i filiach bibliotecznych w Trzcinicy, Osobnicy i Warzycach upływa dn. 28. 03.2012 r.
– oceny prac dokona Jury powołane przez organizatora,
– najciekawsze prace zostaną nagrodzone (dyplomy, nagrody rzeczowe) w 3 grupach wiekowych: przedszkolaki, uczniowie klas I-III SP, uczniowie klas IV-VI SP.
– szkoły i nauczyciele, których uczniowie wezmą udział w konkursie otrzymają podziękowania,
– organizator nie odsyła prac i zastrzega sobie prawo do bezpłatnego ich wykorzystania w celach popularyzatorskich.

Uroczyste otwarcie wystawy, wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się 30.03.2011 r. w Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy, na które serdecznie zapraszamy autorów prac, nauczycieli, rodziców i wszystkich zainteresowanych.

Podsumowanie konkursu połączone będzie z pokazem i warsztatami zdobienia pisanek wielkanocnych.

Agnieszka Jeleń

SŁOWA KLUCZOWE