Kultura | rozrywka | edukacja

Święto Teatru – X Powiatowy Konkurs Teatralny

Każde spotkanie z teatrem, nawet tym szkolnym, amatorskim to święto, niezapomniana przygoda dla aktora, reżysera, widza. Teatr to przecież miejsce niezwykłe, zmusza do śmiechu, płaczu, refleksji. Takich przeżyć dostarcza, organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, we współpracy z Jasielskim Domem Kultury, Powiatowy Konkurs Teatralny Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych. 27 marca 2012 roku odbyła się dziesiąta, jubileuszowa, edycja.

Święto Teatru
Występ młodzieży z Gimnazjum nr 2 w Jaśle.
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

Konkurs, pod patronatem honorowym Starosty Jasielskiego i Burmistrz Kołaczyc, daje młodym ludziom i ich opiekunom szanse prezentacji swoich artystycznych dokonań, dowodzi, że w szkołach tętni życie, młodzież jest ambitna i chętnie „bawi” się w teatr.

W zmaganiach konkursowych wzięło udział 8 szkół, prezentując różnorodne formy teatralne. Jury w składzie: Grażyna Kaznowska – Chrapko, aktorka, Helena Gołębiowska, P. O. Dyrektora Jasielskiego Domu Kultury, Zbigniew Dranka – Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Powiatu w Jaśle oraz Bogusław Mastej, doceniając wysiłek i zaangażowanie wszystkich grup teatralnych, wyróżniło najciekawsze spektakle.

W kategorii szkół gimnazjalnych przyznano:
I miejsce ex aequo – Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kołaczycach i Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Bieździedzy
II miejsca – nie przyznano
III miejsce – Publiczne Gimnazjum w Krempnej.

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
wyróżnienie – Zespół Szkół Budowlanych.

Ponadto swoje spektakle zaprezentowały grupy teatralne z Zespołu Szkół w Siedliskach – Bogusz, Zespołu Szkół Miejskich Nr 3 Gimnazjum Nr 2 w Jaśle i II Liceum Ogólnokształcącego w Jaśle.

Jury przyznało także nagrody indywidualne za najlepsze kreacje aktorskie. Uzyskali je: Weronika Płazińska z Gimnazjum w Kołaczycach i Joanna Trzeciak z II LO w Jaśle.

Znamienne jest, że Konkurs zbiegł się z obchodami Międzynarodowego Dnia Teatru. Nawiązał do tego faktu dyrektor Antoni Salacha. Podkreślił rolę edukacji teatralnej w wychowaniu młodego pokolenia oraz znaczenie podobnych przedsięwzięć, służących upowszechnianiu teatru, kształceniu świadomego i aktywnego uczestnika życia kulturalnego.

Mały jubileusz Konkursu stał się również okazją do podsumowań i podziękowań. Dyrektor, Antoni Salacha dziękował szczególnie współorganizatorowi – Jasielskiemu Domowi Kultury, sponsorom, władzom samorządowym, ale sam również odebrał podziękowania i pamiątkowy ryngraf z rąk Małgorzaty Salachy, Burmistrz Kołaczyc, która w ten sposób wyraziła uznanie dla inicjatywy upowszechniania teatru jako formy edukacji młodego pokolenia.

Konkurs nie mógłby zaistnieć i rozwijać się bez życzliwości, pomocy i wsparcia materialnego sponsorów: Starostwa Jasielskiego i Gminy Kołaczyce. Finał X edycji zaszczycili swoją obecnością Franciszek Miśkowicz – Wicestarosta Jasielski oraz Małgorzata Salacha – Burmistrz Kołaczyc.

Bohaterami tego dnia byli jednak, jak zawsze, młodzi aktorzy, którzy swoimi występami bawią, wzruszają, skłaniają do refleksji, zadumy. Bo taka jest właśnie moc teatru. Jednak, aby młodzi artyści mogli zaistnieć na scenie, potrzebują twórczych, aktywnych nauczycieli. To właśnie oni – opiekunowie grup teatralnych, pasjonaci swojego zawodu, rozbudzają w swoich uczniach miłość do teatru, odkrywają i „szlifują” talenty, bo przecież „nikt nie rodzi się artystą”.

Szkolny teatr to ważna rozmowa o ważnych sprawach. To wspaniała lekcja, która zapada głęboko w pamięć, nawet jeśli nie lubimy się uczyć. Niech zatem magia teatru trwa, a Powiatowy Konkurs Teatralny rozwija się i służy młodym ludziom i lokalnej społeczności.

(LO w Kołaczycach)

SŁOWA KLUCZOWE

OPINIE: “Święto Teatru – X Powiatowy Konkurs Teatralny”

  1. Uważam, że II LO powinno wygrać, ale skoro jury było przekupione to trudno się dziwić wynikom konkursu!