Informacje

W Centrum Profilaktyki o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przemocy w rodzinie

W Jaśle otwarto Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin, które mieści się w wyremontowanych pomieszczeniach dawnej stołówki domu nauczycielskiego przy ulicy Floriańskiej 8a. Powstało, by każdy mieszkaniec miasta mógł uzyskać profesjonalną pomoc w zakresie przemocy domowej, uzależnienia od alkoholu, środków odurzających i współuzależnienia.

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Bożena Molska-Olbrot, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Jasła: – Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin w Jaśle działa na zasadzie kilku ustaw dotyczących przeciwdziałaniu problemom alkoholowym. Będzie spełniało taką rolę, że wszyscy mieszkańcy potrzebujący pomocy, nieradzący sobie z problemami życiowymi wynikającymi z zagrożeń społecznych, będą mogły uzyskać tutaj fachową pomoc i poradę zarówno w zakresie psychologicznym, czy prawnym. Harmonogram dyżurów będzie podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Centrum i tablicach informacyjnych przed wejściem do budynku.

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin powstało w ramach przyjętego przez Radę Miejską Jasła Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2011.

W tym celu zaadaptowano pomieszczenia na parterze dawnej stołówki domu nauczycielskiego przy ulicy Floriańskiej 8a (wejście od podwórza). Do przetargu na realizację inwestycji zgłosiło się dziesięć podmiotów – wygrała miejscowa firma „Instalator” S.C. Renata Biernacka, Grzegorz Tocki. Prace remontowe, które trwały blisko trzy miesiące, pochłonęły nieco ponad sto tysięcy złotych i w całości zostały pokryte z miejskiego budżetu (m.in. z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W budynku o powierzchni około stu metrów kwadratowych do dyspozycji podmiotów jest m.in. sala konferencyjna, pomieszczenia, w których udzielane będą porady prawne i psychologiczne, pomieszczenie socjalne oraz toalety.

Swoją siedzibę będą miały tutaj m.in. Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od alkoholu, ofiar przemocy w rodzinie oraz członków ich rodzin, grupy wsparcia działające przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, Biuro Wspierania Inicjatyw Społecznych Urzędu Miasta, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Ta ostatnia przeniosła się z niewielkiego pomieszczenia przy ulicy Dworcowej 10 udostępnionego przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego – Administrację Budynków Komunalnych. Przeprowadzka pozwoli na oszczędności w budżecie miasta, które rocznie ponosiło za wynajem poprzedniego lokalu kwotę niespełna dziesięciu tysięcy złotych.

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Warunki mieliśmy zdecydowanie gorsze – przyznaje Bogusława Wójcik, przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaśle. – Były tylko dwa pomieszczenia usytuowane w „amfiladzie”. W przypadku kiedy było więcej osób to wówczas spokój rozmowy był zakłócany. Żeby dostać się do kolejnego pomieszczenia trzeba było przejść przez pierwsze. To był dyskomfort. Niestety, rozmowy o swoich problemach związanych z alkoholem czy przemocą, lubią ciszę i intymność. W tym ośrodku, który powstał, będziemy mieli większe możliwości, nasza oferta jest poszerzona i w związku z powyższym będzie się lepiej pracowało i nam, i osobom, które będą potrzebowały naszej pomocy.

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Podczas uroczystego otwarcia Centrum burmistrz miasta Andrzej Czernecki podziękował wszystkim inicjatorom, którzy przyczynili się do realizacji przedsięwzięcia. Jak podkreślił, to odpowiedź na potrzeby wyartykuowane ze strony Zespołu Interdyscyplinarnego i Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Miasto ma bardzo różny koloryt. To jest jeden z przykładów rozwiązywania problemu związanego z uzależnieniami i przemocą. Myślę, że położenie tego Centrum w centrum miasta będzie często odwiedzane. Dla nas najważniejsze jest to, żeby w warunkach spokojnych można było udzielać pomocy tym osobom, które rzeczywiście są w sytuacjach bardzo złożonych. Przemocy w rodzinie czy uzależnieniom towarzyszy wstyd i obawa przed sięgnięciem po pomoc. Dlatego myślę, że ta łatwa dostępność tylko będzie zachęcała to tego, żeby jednak w sytuacjach potrzeb odważyć się i przyjść tutaj. Z drugiej strony jestem przekonany, że grupa osób, która zajmuje się tutaj pomocą to fachowcy, którzy mogą rzeczywistą pomoc świadczyć osobom potrzebującym. Takie jest główne założenie. – powiedział burmistrz.

Centrum ma też swoją stronę internetową. Pod adresem: www.centrumprofilaktyki-jaslo.pl znajdują się podstawowe informacje na jego temat, podstawy prawne, wykaz ogólnopolskich kampanii profilaktycznych realizowanych przez miasto Jasło oraz dane kontaktowe z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Dzięki porozumieniu z operatorem telekomunikacyjnym nie zmienił się numer kontaktowy, który funkcjonował na ulicy Dworcowej 10: (13) 446 47 14. Można też wysłać korespondencję drogą elektroniczną poprzez specjalny formularz lub adres e-mail: mkrpa@um.jaslo.pl.

Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Centrum Profilaktyki, Terapii i Wsparcia Rodzin
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE