Kultura | rozrywka | edukacja

W JDK: koncert muzyki kameralnej

Drugi koncert XX Jasielskich Spotkań Muzycznych skierowany był do miłośników muzyki kameralnej. Na deskach Jasielskiego Domu Kultury zaprezentowało się trio fortepianowe w składzie: Dorota Imiełowska – wiolonczela, Tomasz Tomaszewski – skrzypce oraz Jacek Tosik – Warszawiak – fortepian.

Jasielskie Spotkania Muzyczne
Fot. © JASIELSKI DOM KULTURY

Muzycy zaprezentowali sonatę na skrzypce i fortepian „Wiosenna” F – dur opus 24, Allegro, Adagio molto espressivo, scherzo, rondo – Ludwiga van Beethovena, Introduzione e baletto na skrzypce i wiolonczelę – Ermanno Wolfa – Ferrari, a także Trio H- dur, Allegro con Brio, Scherzo, Adagio, Allegro – Johannesa Brahmsa.

Dorota Imiełowska ukończyła z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest laureatką wielu konkursów o randze międzynarodowej. Koncertowała we wszystkich krajach Europy, w Azji i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jej repertuar obejmuje muzykę od Bacha po kompozycje współczesne, m.in.: Krzysztofa Pendereckiego na którego zaproszenie prezentowała utwory solowe i kameralne kompozytora na koncertach w Niemczech, Włoszech, Czechach i Polsce. Artystka jest bardzo cenioną interpretatorką muzyki żydowskiej, zarówno tradycyjnej jak i klasycznej. Współpracowała jako kameralistka z wieloma znakomitymi artystami, m.in.: Haliną Czerny-Stefańską, Elżbietą Stefańską, Kają Danczowską. Dokonała kilkudziesięciu prawykonań solowych utworów wiolonczelowych, które kompozytorzy napisali specjalnie dla niej. Nagrywa dla telewizji, radia oraz dla wytwórni płytowych.

Tomasz Tomaszewski po ukończeniu w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, Konserwatorium Leningradzkim i we Freiburgu rozpoczął szeroką działalność koncertową w kraju i za granicą. Założyciel i dyrygent orkiestry kameralnej z którą koncertuje od 180 roku. Od roku 1982 jest pierwszym koncertmistrzem Deutsche Oper w Berlinie, a od 1983 roku – wykładowcą na Uniwersytecie Sztuk w Berlinie, a od 2001 roku profesorem na tym uniwersytecie. Jako solista może wykazać się licznymi nagraniami radiowymi i płytowymi w wielu krajach Europy, w Japonii, Chinach i USA.

Jacek Tosik – Warszawiak ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Krakowie. Jest dwukrotnym stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki, a także laureatem II Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego w Warszawie w 1974 r. Był członkiem polskiej ekipy na X Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie w 1980 roku. Występuje na licznych prestiżowych festiwalach muzycznych. Koncertuje w Polsce, Czechach, Słowacji, Węgrzech, Rosji, Niemczech, Armenii, Azerbejdżanie, Holandii, Belgii, Szwecji, Islandii z którą był przez dłuższy czas związany artystycznie, Brazylii, Kanadzie i w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W latach 2002 – 2003 w Polsce i Niemczech koncertował ze skrzypkiem Nigelem Kennedym. Od roku 1993 uczestniczy jako pianista, kameralista w Międzynarodowych Kursach Muzycznych w Głuchołazach.

(JDK)

SŁOWA KLUCZOWE