Informacje

W trosce o zabytki

Pod koniec lutego br. Miasto Jasło złożyło wnioski o dotację na remonty zabytków do Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Przemyślu oraz Urzędu Marszałkowskiego w Rzeszowie. Wnioski te dotyczą bramy cmentarnej przy ul. Zielonej, nagrobka rodziny Kleczkowskich oraz altany parkowej „Glorietki”.

Brama wejściowa na Stary Cmentarz
Brama wejściowa na Stary Cmentarz.
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Remont, konserwacja i renowacja zabytków wymaga podjęcia szeregu czynności, które nakłada na właściciela zabytku ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Prace konserwatorskie są niezwykle kosztowne ze względu na rodzaj materiałów i charakter prac, dlatego też Miasto zawsze stara się o uzyskanie dodatkowych funduszy na realizację tego typu zadań. Koszt renowacji nagrobka Piety, który został wykonany w ubiegłym roku wyniósł ok. 28 tys. zł. – mówi Bożena Molska-Olbrot, kierownik Wydziału Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Do otrzymania dotacji na remonty zabytków są niezbędne: wpis do rejestru zabytków, program prac konserwatorskich, pozytywna decyzja konserwatora na przeprowadzenie prac oraz pozwolenie budowlane dla obiektów nieruchomych.

W budżecie miasta na 2012 r. zaplanowano na renowację zabytków 100 tys. zł. Obecnie miasto oczekuje na decyzję Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i Urzędu Marszałkowskiego w zakresie wsparcia finansowego. 10 tys. zł na renowację nagrobków przekazał Miastu Społeczny Komitet Odnowy i Renowacji Zabytków Cmentarza przy ul. Zielonej w Jaśle.

Miasto przygotowuje się również do złożenia wniosku o dofinansowanie prac konserwatorskich przy nagrobkach Romulada Palcha i rodziny Lazarowiczów ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE