Kultura | rozrywka | edukacja

Międzynarodowy Dzień Poezji (zapowiedź)

Z okazji Międzynarodowego Dnia Poezji Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle zaprasza na spotkanie z podkarpackimi poetami: Mariuszem Kalandykiem, Grzegorzem Kociubą i Janem Tulikiem.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Jan Tulik – poeta, prozaik, eseista, autor słuchowisk radiowych. Osobowość Roku 2000. W 2011 r. obchodził 60. urodziny i 30. rocznicę literackiego debiutu książkowego. W ubiegłym roku opublikował również dwa zbiory wierszy Szepty przy początku świata oraz Kaligrafię zdziwienia. Oprócz tomików wierszy wydał m.in. tom opowiadań Gry nieużyteczne, dramat Kontynent oraz zbiór Legendy. Krosno i okolice. Za twórczość literacką otrzymał wiele nagród ogólnopolskich m.in. za powieść Furta – Nagrodę Fundacji Kultury w 2001 r. oraz lokalnych: Miasta Rzeszowa i Krosna. Kilkakrotnie był stypendystą Ministra Kultury.

Grzegorz Kociuba – poeta, krytyk literacki, polonista. W latach 1991-1998 był redaktorem kwartalnika literackiego Fraza, a od 1998 r. współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów i współpracuje z wieloma czasopismami m.in. Topos, Twórczość. Opublikował m.in. książki poetyckie Budzenie twarzy, Ślady i znaki, prozę Ktoś, wiersze Widoki i widzenia, Powiększenia oraz pracę krytycznoliteracką Maski/Twarze. Eseje, szkice, recenzje o poezji. W 2011 r. wydał tomik wierszy Stonka i inne wiersze. Członek Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, stypendysta Ministra Kultury w roku 2001. Jako krytyk zajmuje się głównie polską poezją współczesną.

Mariusz Kalandyk – poeta, współredaguje rzeszowski kwartalnik Nowa Okolica Poetów. Za debiut poetycki Powrót Atanaryka otrzymał Nagrodę im. Kazimiery Iłłakowiczówny (1997). Jest autorem tomików poetyckich: Timbuktu, Karczma Rzym. Nominowany do Paszportu Polityki. Najnowszy tomik wierszy to Cmentarz gołębi wydany w 2009 r. Pracuje jako nauczyciel konsultant w Podkarpackim Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Spotkanie odbędzie się 21 marca 2012 r. o godz. 17.00 w Czytelni Głównej MBP w Jaśle, ul. Kołłątaja 1.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE