Kultura | rozrywka | edukacja

Zachować w pamięci – historia mojej rodziny

Zespół Szkół w Trzcinicy, Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia GBP w Trzcinicy i Zespół Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej zapraszają do udziału w I edycji konkursu historycznego ZACHOWAĆ W PAMIĘCI – HISTORIA MOJEJ RODZINY.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij, aby powiększyć plakat)

Konkurs skierowany jest do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół w Trzcinicy. Jego głównym celem jest ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, poznanie przeszłości swoich przodków oraz dziejów Dużej i Małej Ojczyzny – z perspektywy losów rodziny, rozbudzanie wśród dzieci poczucia tożsamości miejsca, w którym mieszkają, a także zainteresowanie uczniów pracą poznawczą z zastosowaniem źródeł historycznych.

Konkurs jest przeprowadzany w dwóch kategoriach:

kategoria I – „Zachować w pamięci – historia mojej rodziny” napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o zdjęcia i dokumenty.
kategoria II – Album „Historia mojej rodziny”, gdzie zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formie książeczki o formacie A 4 lub A 5, dowolną techniką, zilustrowaną zdjęciami, dokumentami i innymi pamiątkami rodzinnymi, wraz z ich opisem ( w albumie mogą znajdować się oryginalne dokumenty, fotografie itp., podpisane, zabezpieczone w foliowych koszulkach lub dobre jakościowo kserokopie tychże pamiątek).

Gotowe, opisane prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela – opiekuna w Zespole Szkół w Trzcinicy lub do Filii Gminnej Biblioteki Publicznej w Trzcinicy do dnia 15 czerwca 2012 r.

W dniu 22 czerwca 2012 r. w Zespole Szkół w Trzcinicy odbędzie się uroczyste podsumowanie konkursu, z udziałem uczniów, rodziców i zaproszonych gości.

Zachęcamy uczestników do prezentacji swojej historii podczas wystąpienia w spotkaniu finałowym (krótka relacja o bohaterach pracy, sposobie poszukiwania źródeł, itp.). W prezentacji może uczestniczyć bohater opowiadania (np. dziadek, babcia) lub można ją przygotować w formie multimedialnej.

Konkurs przeprowadzany jest w ramach działalności Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, a także współpracy organizatorów z Ośrodkiem Karta.

Honorowy patronat nad konkursem objęli Alicja Zając, Senator RP i Stanisław Pankiewicz, Wójt Gminy Jasło.

Agnieszka Jeleń, Ewa Skuba

SŁOWA KLUCZOWE