Informacje

„Uwolnią” odblaski na papierze

Najmłodszym uczniom szkół podstawowych powiatu jasielskiego dedykowany jest konkurs plastyczny pod hasłem „Uwolnić odblaski”. Jego piątą edycję, na zlecenie Grupy LOTOS S.A., organizuje Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego. Prace można nadsyłać do 25 maja, a jego uroczyste rozstrzygnięcie nastąpi przed zakończeniem roku szkolnego.

Józef Biernacki
Józef Biernacki, prezes JKMiRD - organizator i koordynator konkursu na powiat jasielski.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Grupa LOTOS w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu od kilku lat prowadzi ogólnopolski program edukacyjny „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”, adresowany do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych na terenie, gdzie spółka posiada swoje oddziały. Jednym z partnerów przedsięwzięcia jest Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego.

Na przełomie września i października ubiegłego roku do wszystkich „pierwszaków” w powiecie jasielskim trafiło ponad tysiąc trzysta światełek odblaskowych oraz pakietów edukacyjnych. Ponadto w wybranych placówkach (po jednej z terenu danej gminy) odbyły się prelekcje, podczas których dzieci poznały zasady prawidłowego poruszania się po drodze. W spotkaniu brali udział dyrektorzy szkół, burmistrzowie i wójtowie gmin lub ich przedstawiciele odpowiedzialni za oświatę, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Jaśle oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego Józef Biernacki.

Wiedza na temat BRD oraz Grupy LOTOS S.A., którą  uczniowie zdobędą w trakcie przeglądania otrzymanych materiałów, zostanie przez ich wykorzystana w tym etapie programu, którym jest organizowany w drugim kwartale roku konkurs rysunkowy pod hasłem „Uwolnić odblaski”.

Tuż po świętach, za pośrednictwem urzędów miast i gmin do wszystkich szkół podstawowych powiatu jasielskiego trafią regulaminy konkursu wraz z kartami zgłoszeniowymi. Prawidłowo wypełniony dokument powinien zawierać: dane uczestnika (imię i nazwisko), nazwę i adres szkoły (klasa), tytuł pracy, imię i nazwisko zgłaszającego, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej szkoły. Aby praca mogła być zakwalifikowana do konkursu należy dołączyć oświadczenie dyrektora szkoły wraz z imienną listą uczniów, którzy biorą w nim udział. Ponadto kompletną dokumentację można pobrać z naszej strony internetowej: www.jkmird.pl. – mówi Józef Biernacki, prezes JKMiRD. – Przypominam, że w konkursie mogą brać jedynie uczniowie klas pierwszych szkół podstawowych. Mimo tego, że regulamin mówi o tym wyraźnie, to w poprzednich edycjach mieliśmy prace ze starszych klas i niestety ze względu na ograniczenia wiekowe musieliśmy je dyskwalifikować już na starcie.

Każda szkoła ma prawo zgłosić maksymalnie dziesięć prac. Rysunki wraz z kompletem dokumentów można dostarczyć osobiście do siedziby Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, ulica Piotra Skargi 86/9 lub przesłać pocztą do dnia 25 maja 2012 roku (włącznie).

Laureatów trzech pierwszych miejsc oraz siedmiu wyróżnionych wybierze powołana przez Organizatora komisja konkursowa. Tuż po jej posiedzeniu na stronie internetowej Klubu: www.jkmird.pl zostanie opublikowany protokół z listą nagrodzonych. O szczegółowej dacie i miejscu uroczystego finału zainteresowani zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Nagrodami w konkursie będą: za I miejsce – rower, kask i kamizelka odblaskowa; za II miejsce – rolki, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelka odblaskowa, a za III miejsce – plecak, gra edukacyjna, kask, kamizelka odblaskowa. Ponadto wręczonych zostanie siedem wyróżnień. Natomiast szkoła, do której uczęszcza laureat I nagrody, otrzyma specjalną nagrodę rzeczową w postaci: dwóch rowerów i zestawu mini znaków drogowych lub inną nagrodę o tej samej wartości uzgodnioną między stronami. – zachęca do udziału w konkursie Józef Biernacki.

W ubiegłym roku zwyciężyła praca Wiktorii Forystek z Zespołu Szkół w Umieszczu (gmina Tarnowiec). II miejsce przypadło Krzysztofowi Białoniowi (Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Krempnej), zaś III – Robertowi Brąglowi ((Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej). Wyróżnienia otrzymali: Natalia Gajda (Zespół Szkół w Lipnicy Dolnej), Patrycja Mikrut (Szkoła Podstawowa w Dębowcu), Dominik Krzywiński (Szkoła Podstawowa w ZS w Szebniach), Patrycja Gronkiewicz (Szkoła Podstawowa nr 11 w Jaśle), Konrad Zajdel (Szkoła Podstawowa w Nienaszowie), Bartosz Bubniak (Szkoła Podstawowa w Załężu) oraz Weronika Faryj (Szkoła Podstawowa w Harklowej).

Szczegółowe informacje dostępne pod numerem telefonu (13) 446 47 47 lub na stronie internetowej programu: www.bezpiecznadroga.lotos.pl.

O głównym sponsorze:

Grupa LOTOS jest grupą kapitałową, w skład której oprócz Grupy LOTOS S.A. (spółka matka), LOTOS Czechowic, LOTOS Jasła i LOTOS Petrobaltic (prowadzi poszukiwania oraz wydobycie ropy naftowej i gazu na Morzu Bałtyckim) wchodzi kilkanaście spółek córek spod znaku LOTOS. Przychody ze sprzedaży LOTOSU, po czterech kwartałach ub. r., osiągnęły poziom blisko 30 mld zł, i były wyższe o 49% (r./r.). Po czterech kwartałach 2011 r. spółka wypracowała zysk operacyjny na poziomie 1016 mln zł oraz zysk netto w wysokości 654 mln zł.

Patronat medialny nad konkursem sprawuje portal regionalny terazJaslo.pl.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE