Informacje

„Droga do nikąd” ulicą Produkcyjną

Nazywana żartobliwie przez mieszkańców „droga do nikąd” od czwartku nosi nazwę ulicy Produkcyjnej.

Ulica Produkcyjna w Jaśle
Ulica Produkcyjna w Jaśle ma ponad pół kilometra długości.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przy oddanej do użytku w listopadzie 2009 roku drodze zlokalizowanej na terenie strefy przemysłowej powstał pawilon meblowy. Stąd zaistniała konieczność nazwania ulicy i nadania nieruchomości adresu. Po konsultacji z zarządem osiedla Jasło-Brzyszczki Rada Miejska podjęła jednogłośnie w tej sprawie uchwałę. W przyszłości planowane są tu kolejne inwestycje.

Ponad pół kilometrowy odcinek drogi o charakterze zbiorczym biegnącej równolegle do ulicy Fabrycznej, bezpośrednio skomunikowanej z pozostałą częścią miasta poprzez ulicę Bieszczadzką, powstał w ramach realizowanego przez lokalny samorząd projektu pod nazwą „Poprawa powiązań komunikacyjnych obszarów gospodarczych i przemysłowych miasta Jasła”.

Zadanie zostało sfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 oraz budżetu miasta Jasła. Całkowita wartość projektu to 6 473 757,85 złotych. Dotacja z unijnego budżetu wyniosła 3 386 614,11 złotych.

Przedsięwzięcie obejmowało wybudowanie asfaltowej jezdni o szerokości od siedmiu do dziesięciu metrów, budowę skrzyżowania z drogą krajową nr 28 relacji Jasło-Krosno, budowę chodnika, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej oraz wprowadzenie oznakowania pionowego i poziomego.

Inwestycja była realizowana od lutego do listopada 2009 roku, a wykonawcą prac było miejscowe Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o.

W październiku 2011 roku odbyły się tutaj powiatowe ćwiczenia obronne, których jednym z epizodów było udaremnienie zamiaru ataku terrorystycznego oraz zabezpieczenie wycieku niebezpiecznej substancji z rozszczelnionej autocysterny. Wzięły w nich udział powiatowe służby, inspekcje i straże (Komenda Powiatowa Policji w Jaśle, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle), Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego oraz Szpitalny Oddział Ratunkowy w Jaśle.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE