Informacje

Ponad 2 miliony na dożywianie

Już po raz kolejny Jasło otrzymało dofinansowanie na realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. 2,3 mln złotych przeznaczonych zostanie na dożywianie dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, a także na doposażenie stołówek. Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowany jest przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle oraz Urzędu Miasta w Jaśle.

Wyremontowana kuchnia
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Miasto Jasło realizuje rządowy program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” już od kilku lat, a dodatkowo co roku przeznacza znaczne środki na realizację zadań z pomocy społecznej, a także na realizację nowych obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy oraz ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Działania te stały sie argumentem do przyznania tak dużej dotacji z budżetu państwa (2 mln 283 tys.) i obniżenia wkładu własnego miasta do 25 proc.

W ubiegłym roku w ramach programu opłacone zostały obiady 533 dzieciom i młodzieży z przedszkoli i szkół oraz 147 dzieciom i młodzieży wytypowanym przez dyrektorów tych placówek. Poza tym1077 rodzin otrzymało zasiłki na żywność, prowadzona była kuchnia dla ubogich, wydająca gorące posiłki dla 122 osób, które własnym staraniem nie potrafiły go sobie zapewnić. Jednym z ważnych działań było również doposażenie stołówek w szkołach i przedszkolach – wylicza Jolanta Krokowska, inspektor ds. społecznych Urzędu Miasta w Jaśle.

Według zapewnień Doroty Lignar, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle te formy pomocy są dużym wsparciem. – Liczba wydawanych zasiłków na żywność świadczy o tym, jak wiele osób potrzebuje tego typu pomocy. Staramy się pomóc każdemu – zapewnia D. Lignar.

Celem programu ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania” jest wsparcie gmin w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym. Ponadto program zakłada długofalowe działania w zakresie poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży poprzez ograniczenie zjawiska niedożywienia, upowszechnienia zdrowego stylu życia, poprawę poziomu życia osób i rodzin o niskich dochodach oraz rozwój w gminach bazy żywieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży.

W ramach środków pochodzących z programu przeznaczonych na rozwój bazy żywieniowej w jasielskich placówkach oświatowych przeprowadzono gruntowne remonty i dokonano przebudowy stołówek. Dodatkowo starając się spełnić wymagane standardy zakupiono nowe meble, sprzęt AGD oraz naczynia kuchenne, sztućce i inne niezbędne sprzęty kuchenne. Dokonano również wymiany zużytych dźwigów do transportowania posiłków (w bieżącym roku Miasto planuje budowę takiego dźwigu w jednym z przedszkoli).

W 2011 r. zakupiono dwa piece konwekcyjno – parowe, które pozwalają na przygotowanie zdrowych, lekkostrawnych posiłków dla dzieci, z dużą ilością warzyw. Dzięki obróbce parą wodną i gorącym powietrzem dania zachowują walory smakowe, witaminy i minerały, a przede wszystkim mogą być przyrządzane bez tłuszczu. Piece te zastępują tradycyjne urządzenia kuchenne na przykład patelnie i eliminują tak niezdrowe smażenie. Dodatkowo środki pochodzące z programu przyczyniły się do tego, iż szkolne i przedszkolne stołówki stały się pięknymi, nowoczesnymi obiektami, spełniającymi wszelkie normy i wymagania.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE