Kultura | rozrywka | edukacja

Serc polskich bicie – „Michalina” patriotycznie

24 kwietnia 2012 r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaśle odbyło się spotkanie klubu „Michalina” z okazji Konstytucji 3 Maja i Międzynarodowego Święta Pracy.

Klub Michalina
Fot. © MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JAŚLE

Dr językoznawstwa A. Bal zaprezentowała rys historyczny tych rocznic, ze szczególnym uwzględnieniem postaci Tadeusza Czackiego. Następnie poetki recytowały wiersze:
Cudowną siłą niepojętą,
obchodzić nam znów wolno,
nasze polskie święto
(…)

W święto 3. go Maja
niech w niebo bije
twych serc polskich bicie
– mówiła M. Bielamowicz.

Nostalgicznie zabrzmiał wiersz o ojczyźnie M. Tomasik. Poetki z Dąbrówki J. Trznadel i W. Marszałek opisały historyczną wizję procesu uchwalenia Konstytucji. Jeden z wierszy napisany został w konwencji hymnu:

O zbudź się Polsko dziś z uśpienia
Przeniknij serca i umysły
By nasze oczy zasmucone
Nową nadzieją nam zabłysły!

Na zakończenie spotkania uroczyście zabrzmiały patriotyczne pieśni śpiewane przez członkinie Klubu.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE