Informacje

W Kołaczycach szkolili się przyszli policjanci i strażacy

Licealiści z Kołaczyc zwyciężyli w III Konkursie Wiedzy i Umiejętności Policyjno-Prewencyjnych „W służbie społeczeństwu – bezpieczna szkoła – bezpieczna Polska”. W teście pisemnym oraz konkurencjach sprawnościowych zmierzyło się ze sobą osiem trzyosobowych drużyn z podkarpackich szkół średnich. W większości uczniowie klas o profilu mundurowym.

Ekipa z Kołaczyc zajęła pierwsze miejsce w konkursie
Ekipa z Kołaczyc zajęła pierwsze miejsce w konkursie.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Sprawnościowy tor przeszkód
Sprawnościowy tor przeszkód.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Po dwa zespoły reprezentowały: Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curii w Kołaczycach (gospodarze turnieju) oraz Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, po jeddnym: Zespół Szkół w Czudcu, Zespół Szkół w Tyczynie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie i Zespołu Szkół w Sanoku.

Etap wojewódzki w Kołaczycach składał się z czterech elementów: w pierwszej kolejności młodzież rozwiązywała test wielokrotnego wyboru składający się z trzydziestu pytań dotyczących bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, zagrożeń dzieci i młodzieży wynikających z używania substancji psychoaktywnych, podstawowych wiadomości o Policji, podstawowych wiadomości z zakresu wiedzy ogólnoprawnej, terroryzmu i cyberterroryzmu, a także kontroli i bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Po części teoretycznej uczestnicy turnieju zmierzyli się z konkurencjami sprawnościowymi, wśród których znalazły się trzy elementy: sprawnościowy tor przeszkód, strzelanie z broni pneumatycznej długiej i krótkiej do tarczy z pozycji leżącej i stojącej oraz pierwsza pomoc.

Każdy zespół spotkał się z pozorowanym wypadkiem komunikacyjnym i za pomocą dostępnego sprzętu oraz posiadanych umiejętności teoretyczno-praktycznych w jak najkrótszym czasie musiał udzielić pomocy dwóm poszkodowanym osobom.

Na tym etapie pod uwagę były brane następujące kryteria: bezpieczeństwo zawodników i poszkodowanego, ratowanie życia, wezwanie kwalifikowanej pomocy, udzielenie pierwszej pomocy, umiejętność samodzielnego działania każdego z zawodników, kierowanie zespołem i praca zespołowa.

Antoni Salacha, dyrektor szkoły: – Pomysł pojawił się w sytuacji, gdy nie było jeszcze wielu szkół tego typu na terenie ziemi rzeszowskiej. Chciałem to zorganizować w postaci konkursu trzyetapowego: szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego. Niestety, ale rzeczywistość zmusiła do etapu dwucząstkowego, czyli szkolnego i wojewódzkiego u nas w Kołaczycach. Myślę, że to dobry pomysł. Chodzi o promocję kierunku i naszej szkoły na terenie województwa podkarpackiego jako szkoły dającej dobre perspektywy na przyszłość, zwłaszcza w zakresie służb mundurowych.

Pomysłodawcami przedsięwzięcia byli: Dariusz Szczepanik, Maciej Karp oraz Piotr Śmietana, nauczyciele w klasach o profilu policyjno-strażackim kołaczyckiego „ogólniaka”.

Posłuchaj naszej relacji:

Łączna liczba otrzymanych punktów na poszczególnych elementach turnieju została wliczona do klasyfikacji końcowej, która przedstawia się następująco:

I miejsce (60 punktów): Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, drużyna pierwsza
II miejsce (51 punktów): Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach, drużyna druga
III miejsce (42 punkty): Zespół Szkół w Czudcu
IV miejsce (40 punktów): Zespół Szkół w Sanoku
V miejsce (30 punktów): Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie, drużyna druga
VI miejsce (29 punktów): Zespół Szkół w Tyczynie
VII miejsce (24 punkty): Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie
VIII miejsce (12 punktów): Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie, drużyna pierwsza

Klasyfikacja indywidualna
I miejsce (90 punktów): Damian Wolański, Zespół Szkół w Czudcu
II miejsce (89 punktów): Arkadiusz Szczepanik, Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach
III miejsce (87 punktów): Kamil Wojdyła, Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach

Puchary, okolicznościowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe laureatom konkursu wręczyli: Podkarpacki Wicekurator Oświaty w Rzeszowie Antoni Wydro, Pełnomocnik Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie ds. Ochrony Człowieka podinsp. Mariusz Skiba, Komendant Powiatowy Policji w Jaśle mł. insp. Andrzej Wędrychowicz, Przewodniczący Rady Powiatu w Jaśle Bogusław Kręcisz, Burmistrz Miasta i Gminy Kołaczyce Małgorzata Salacha oraz dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Kołaczycach Antoni Salacha.

FOTOGALERIA ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ: Wojewódzki konkurs umiejętności policyjnych w Kołaczycach

podkom. Łukasz Gliwa, rzecznik prasowy jasielskiej Policji

Łukasz Gliwa. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

W naszej służbie za szczególnie ważne uznajemy prowadzenie i wspieranie wszelkich działań profilaktycznych, których celem jest edukacja młodzieży w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Temu właśnie służy organizowany przez Liceum Ogólnokształcące w Kołaczycach wspólnie z jasielską Policją konkurs wiedzy i umiejętności policyjno-prewencyjnych pod nazwą „W służbie społeczeństwu – bezpieczna szkoła – bezpieczna Polska”. Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w życiu codziennym, zarówno w swoim środowisku lokalnym jak też poza nim oraz zapoznanie młodzieży z systemem działania służb i instytucji niosących pomoc w przypadku zagrożenia życia i zdrowia. W tym z rolą i zadaniami Policji jako organu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo. Z naszych doświadczeń wynika, że popularyzacja tych zagadnień wśród młodzieży poprzez organizację zawodów czy konkursów jest jedną z najbardziej skutecznych form.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE