Kultura | rozrywka | edukacja

W Muzeum MPN: „Dzika Przyroda Puszczy Augustowskiej”

We wtorek 3 kwietnia 2012 roku w Ośrodku Edukacyjnym wraz z Muzeum Magurskiego Parku Narodowego w Krempnej odbył się wernisaż wystawy fotograficznej „Dzika Przyroda Puszczy Augustowskiej”.

Pastele Sajna
Fot. © MATERIAŁY ORGANIZATORA

Wystawę tworzą fotografie wykonane na terenach nadleśnictw: Płaska, Pomorze, Szczebra, Suwałki i Augustów, które administrują lasami Puszczy Augustowskiej. Zdjęcia prezentował sam autor – Roman Rogoziński z nadleśnictwa Augustów.

Jak pisze autor:

„Wystawa ta powstała z inicjatywy Nadleśnictwa Augustów. Prezentuje część z niezliczonej ilości leśnych skarbów oraz zachęca do zwrócenia uwagi społeczeństwa na potrzebę poznania i ochrony przyrody.

Lasy kryją w sobie wiele prawdziwych pereł, pojawiających się często tylko na chwilę, częściej niedostrzeganych, widzianych z innej perspektywy, bądź w specyficznych warunkach pogodowych. Na kilkunastu fotografiach możemy obejrzeć wybrane pejzaże Puszczy Augustowskiej, z terenu nadleśnictw opiekujących się większością jej terytorium. Tysiące motywów, trudnych do sfotografowania, lub po prostu jeszcze, nie odnalezionych, rozsiane są po naszych pięknych augustowskich lasach. Szczególnie interesującymi miejscami są liczne w okolicy, różnorodne i ciekawe rezerwaty przyrody. Chronią one najcenniejsze fragmenty Puszczy Augustowskiej, zachowane dzięki troskliwej opiece leśników jeszcze przed ich utworzeniem. Spotkać w nich możemy bogatą i silnie zróżnicowaną szatę roślinną, cenne rodzime ekotypy drzew z dużym bogactwem runa, mnogość siedlisk o pierwotnym charakterze, wiekowe bory i wielowarstwowe lasy mieszane. Stwarzają one doskonałe warunki do rozwoju wielu przedstawicieli rzadkich gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną.

Prezentowane są również zdjęcia z miejsc nie objętych ochroną prawną, które dzięki prawidłowo prowadzonej gospodarce leśnej, zachowały swoje naturalne piękno wraz z rzadko spotykanymi gatunkami flory i fauny. Nie zabrakło również fotografii z pogranicza lasu – jezior, śródleśnych łąk i Kanału Augustowskiego. (…)”

Wystawa będzie czynna do 3 czerwca 2012 roku. Wstęp wolny! W imieniu Magurskiego Parku Narodowego oraz twórców wystawy serdecznie zapraszamy.

(Magurski Park Narodowy)

SŁOWA KLUCZOWE