Kultura | rozrywka | edukacja

„Wielkanoc w tradycji Pogórza”

Od 30 marca br. czynna jest w Muzeum Regionalnym w Jaśle wystawa pt. „Wielkanoc w tradycji Pogórza”.

Wyróżnieni wielkanocna
Fot. © MUZEUM REGIONALNE W JAŚLE

Ukazuje plastykę ludową tematycznie związaną z Męką Pańską, a więc drewniane i ceramiczne figurki Chrystusa Frasobliwego, Chrystusa na Krzyżu, Pietę oraz Ukrzyżowanie, a także obrazy na szle i drzeworyty o tej samej tematyce. Najliczniejsze eksponaty na tej wystawie to dawne i współczesne pisanki zdobione różnymi technikami a także formy do wypieku babek wielkanocnych. Te tradycyjne w formie i zdobnictwie symbole Wielkanocy stanowią dziedzictwo kulturowe naszego regionu, które należy upowszechniać i chronić.

Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2012 r.

(Muzeum Regionalne w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE