Informacje

Jasło zasila Bibliotekę Kongresu

Jaślanie profesor Karol Myśliwiec oraz dr Grzegorz Ochała otrzymali prestiżowe nagrody Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 30 marca w Warszawie w Kancelarii Premiera. Prace obydwu naukowców trafią do Biblioteki Kongresu.

Wyróżnieni Jaślanie
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Nagrody Prezesa Rady Ministrów są przyznawane raz w roku za wyróżnione rozprawy doktorskie i habilitacyjne oraz za działalność naukową, naukowo-techniczną lub artystyczną. W skład zespołu do spraw nagród wchodzi 26 profesorów wyższych uczelni między innymi: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, Medycznego ze Szczecina, Polskiej Akademii Nauk czy Szkoły Głównej Handlowej.

Prof. dr hab. Karol Myśliwiec dostał nagrodę premiera za wybitny dorobek naukowy. – Ta nagroda jest niezwykle prestiżowa, szczególnie ta za dorobek naukowy, gdyż wzięto pod uwagę nie tylko moje osiągnięcia, ale także to, że mam wielu wychowanków, którzy posiadają doktoraty i potworzyli swoje własne katedry na różnych uniwersytetach Polski. Mogłoby się wydawać że będzie to moja ostatnia nagroda w życiu, ale mam nadzieję, że pożyję jeszcze dwadzieścia, trzydzieści lat i spotkamy się jeszcze w tym samym budynku – mówił prof. K. Myśliwiec po odebraniu nagrody.

W uzasadnieniu nagrody dla prof. Myśliwca czytamy: Jest jednym z najbardziej znanych polskich archeologów. Swoje odkrycia i ich interpretacje profesor Myśliwiec udostępnił w ponad 300 tekstach specjalistycznych i popularnonaukowych. Wśród nich jest 12 książek, których część wydano w tłumaczeniach na język angielski i niemiecki. Jest poszukiwanym wykładowcą i cenionym autorem wystąpień kongresowych.

Dr Grzegorz Ochała, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, nagrodę premiera otrzymał za rozprawę doktorską „Chronological Systems of Christian Nubia”. Wyróżniona praca analizuje sposoby liczenia czasu jakimi posługiwali się chrześcijanie w średniowiecznej Nubii, krainy, która obejmowała terytorium obecnego południowego Egiptu i północnego Sudanu. – Od VI do XV wieku istniało na tym terenie chrześcijańskie królestwo, które nazywało się Makuria. W swojej pracy doktorskiej starałem się przeanalizować i zebrać przykłady liczenia czasu na tym terenie. Okazuje się, że używano tam co najmniej kilku sposobów określania daty rocznej i dwóch, a być może i trzech kalendarzy określających daty miesięczne – tłumaczy dr Grzegorz Ochała.

W oficjalnych uroczystościach, podczas których wyróżniono jasielskich naukowców, uczestniczyli również Andrzej Czernecki, burmistrz Jasła oraz Zdzisław Dziedzic, radny Rady Miejskiej Jasła.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE