Informacje

Konkurs „Uwolnić odblaski”: prawie dwieście nadesłanych prac rysunkowych!

Pięcioosobowa komisja konkursowa wyłoniła w czwartek laureatów konkursu plastycznego pod hasłem „Uwolnić odblaski”, organizowanego przez Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego w ramach ogólnopolskiej akcji edukacyjnej „LOTOS Bezpieczna droga do szkoły”. Główna nagroda pojedzie w tym roku do Dębowca.

Komisja konkursowa
Komisja konkursowa wraz z organizatorami (od lewej): Wojciech Tomkiewicz, Stanisław Witusik, Józef Biernacki - prezes JKMiRD, Agata Pucykowicz, Dorota Krygowska i Krzysztof Godek - wiceprezes JKMiRD.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Przedsięwzięcie adresowane do uczniów klas pierwszych szkół podstawowych w powiecie jasielskim, gdzie Grupa LOTOS S.A. ma swoją spółkę-córkę, zostało ogłoszone w drugim semestrze roku szkolnego – tuż po Świętach Wielkanocnych. Wykorzystaną z przekazanych na przełomie października i listopada ubiegłego roku materiałów edukacyjnych wiedzę dzieci miały przelać na papier w dowolnej formie technicznej (z wyłączeniem techniki przestrzennej). Gotowe prace wraz z wymaganą przez organizatora dokumentacją spływały do siedziby Jasielskiego Klubu Drogowego i Ratownictwa Drogowego do piątku 25 maja. W sumie do organizatora napłynęło 188 prac z dziewięciu gmin. Na zaproszenie nie odpowiedziała w tym roku jedynie gmina Nowy Żmigród.

Wszystkie prace zostały posegregowane według poszczególnych gmin i sprawdzone pod względem formalnym. Niestety, pomimo wyraźnej informacji przesłanej do wszystkich szkół za pośrednictwem urzędów miast i gmin, po raz kolejny zdarzyły się nam prace wykonane przez dzieci ze starszych klas, które ze względu na regulamin nie zostały dopuszczone do konkursu.

Zaproszenie do wzięcia udziału w pracach komisji konkursowej przyjęli: Agata Pucykowicz (Regionalne Stowarzyszenie Folklorystyczne „Wrzos” w Dębowcu) – przewodnicząca, Wojciech Tomkiewicz (dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Korczynie) – zastępca przewodniczącej, Dorota Krygowska (specjalista ds. BRD w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Krośnie), Stanisław Witusik (prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Załężu) oraz Roman Kościow (przedstawiciel LOTOS Jasło S.A.).

Ze wszystkich nadesłanych rysunków jurorzy wybrali po jednym z każdej gminy (ze względu, że gmina Nowy Żmigród nie wzięła udziału w konkursie, komisja podjęła decyzję o nagrodzeniu dwóch prac z gminy Osiek Jasielski) i ustalili, który z nich zajął pierwsze, drugie i trzecie miejsce. Pozostałe prace zostały wyróżnione.

– Myślę, że nagrody ufundowane przez Grupę LOTOS S.A. z siedzibą w Gdańsku są atrakcyjne. Laureat I miejsca otrzyma rower, kask i kamizelkę odblaskową; II miejsca – rolki, kask, zestaw ochraniaczy i kamizelkę odblaskową, a III miejsca – plecak, grę edukacyjną, kask i kamizelkę odblaskową. Dodatkowo szkoła, do której uczęszcza laureat I nagrody, otrzyma specjalną nagrodę rzeczową w postaci: dwóch rowerów i zestawu mini znaków drogowych lub inną nagrodę o tej samej wartości uzgodnioną między stronami. Ponadto przygotowano drobne upominki dla autorów siedmiu wyróżnionych prac. Poza tym nasz konkurs cieszy się dużą przychylnością środków masowego przekazu, za co jestem ogromnie wdzięczny, więc z pewnością najpiękniejsze rysunki będziemy mogli oglądać za pośrednictwem lokalnej telewizji czy portali regionalnych. – mówi Józef Biernacki, prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego.

Do konkursu nadesłano prace z gmin:
– Skołyszyn – 43 prace,
– Osiek Jasielski – 34 prac,
– Kołaczyce – 10 prac,
– Krempna – 13 prac,
– Dębowiec – 23 prace,
– Brzyska – 5 prac,
– Tarnowiec – 11 prac,
– Jasło – 21 prac,
– Miasto Jasło – 28 prac.
 
Komisja postanowiła wyłonić następujących laureatów z poszczególnych gmin powiatu jasielskiego:
– gmina Krempna – Bartosz Liszka (Szkoła Podstawowa w Krempnej)
– gmina Skołyszyn – Mikołaj Zając (Szkoła Podstawowa w Harklowej)
– gmina Jasło – Adrian Jędryczka (Szkoła Podstawowa w Osobnicy)
– gmina Dębowiec – Bartosz Leśniak (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)
– gmina Osiek Jasielski – Roksana Socha (Szkoła Podstawowa w Mrukowej)
– gmina Osiek Jasielski – Zuzanna Potera (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)
– gmina Tarnowiec – Otylia Żebracka (Szkoła Podstawowa w Umieszczu)
– gmina Brzyska – Patrycja Szarek (Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej)
– gmina Kołaczyce – Maria Passowicz (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach)
– miasto Jasło – Michał Cygnar (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)
 
Komisja konkursowa postanowiła nagrodzić:
I miejsce – Bartosz Leśniak (Szkoła Podstawowa w Dębowcu)
II miejsce – Mikołaj Zając (Szkoła Podstawowa w Harklowej)
III miejsce – Michał Cygnar (Szkoła Podstawowa nr 1 w Jaśle)
Wyróżnienie – Patrycja Szarek (Szkoła Podstawowa w Lipnicy Dolnej)
Wyróżnienie – Adrian Jędryczka (Szkoła Podstawowa w Osobnicy)
Wyróżnienie – Maria Passowież (Szkoła Podstawowa w Kołaczycach)
Wyróżnienie – Otylia Żebracka (Szkoła Podstawowa w Umieszczu)
Wyróżnienie – Bartosz Liszka (Szkoła Podstawowa w Krempnej)
Wyróżnienie – Roksana Socha (Szkoła Podstawowa w Mrukowej)
Wyróżnienie – Zuzanna Potera (Szkoła Podstawowa w Zawadce Osieckiej)

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi przed końcem roku szkolnego i będzie miało miejsce w siedzibie firmy LOTOS Jasło S.A. przy ulicy 3-go Maja 101. Laureaci oraz ich macierzyste placówki edukacyjne zostaną poinformowani pisemnie lub telefonicznie o dokładnym terminie finału akcji.

Portal regionalny terazJaslo.pl objął patronat medialny nad akcją.

Pierwsze miejsce
Pierwsze miejsce - Mikołaj Zając.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Drugie miejsce
Drugie miejsce - Bartosz Leśniak.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR
Trzecie miejsce
Trzecie miejsce - Michał Cygnar.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE