Informacje

Kierunek „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” tylko w Nowym Żmigrodzie!

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie jako jedyna szkoła w powiecie jasielskim w roku szkolnym 2012/2013 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom i otwiera nowy kierunek kształcenia „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.

Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie
Fot. © ARCHIWUM SZKOŁY

Szkoła zawsze dostosowywała swoją ofertę edukacyjną do aktualnie panujących tendencji oraz oczekiwań jakie stawia młodzież.

„Z dniem 1 września 2012 r. w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie otwierany jest kierunek LO z innowacją „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”.Za szczególnie ważne uznaje się prowadzenie oraz wspieranie wszelkich działań edukacyjnych i profilaktycznych, których celem jest zwiększanie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dzięki temu kierunkowi w Nowym Żmigrodzie nastąpi rozpowszechnianie wśród młodzieży przepisów prawa o ruchu drogowym, właściwych zasad zachowania się na drodze oraz umiejętności i kultury jazdy.Mając na uwadze, iż Zespół Szkół od lat jest organizatorem Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego i innych imprez związanych z motoryzacją, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem młodych ludzi min. dlatego została podjęta decyzja o utworzeniu tego kierunku” – mówi Dyrektor Barbara Wierdak – Cyboroń.

Pod okiem doświadczonych pedagogów i instruktorów, młodzież będzie miała możliwość poza ogólną wiedzą na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, doskonalenia teoretycznego i praktycznego z prawa o ruchu drogowym i innych aktów prawnych normujących wzajemne zasady ruchu drogowego.

Otworzenie tego kierunku spotkało się z aprobatą oraz poparciem środowisk i instytucji związanych z motoryzacją oraz bezpieczeństwem drogowym.

„Utworzenie nowatorskiego kierunku, który obejmuje ważną społecznie problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest bardzo dobrym pomysłem. Zdobyta przez młodzież w czasie edukacji wiedza m.in. z zakresu przepisów prawa drogowego, zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy, czy kształtowania partnerskich zachowań wobec innych użytkowników dróg z pewnością zaowocuje ich bezpiecznym i kulturalnym uczestnictwem w ruchu drogowym. Z drugiej strony nauka w liceum o takim kierunku to świetny start dla tych młodych ludzi, którzy swoją przyszłość wiążą z dalszą edukacją, bądź pracą w zawodzie związanym z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa na drogach m.in. w Policji” – mówi podkom. Łukasz Gliwa – rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Jaśle

Trzyletni tok nauki sprawi, że uczeń będzie zdecydowanie lepszym instruktorem nauki jazdy lub kierowcą niż gdyby uczęszczał tylko na kurs prawa jazdy, zdobywając wiedzę teoretyczną i praktyczną .

„Jedną z najniebezpieczniejszych gałęzi gospodarki narodowej jaką wykonuje codziennie człowiek jest transport drogowy, który stwarza najwięcej zagrożeń dla życia człowieka. Edukacja młodzieży na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej z zakresu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest oczekiwana przez społeczeństwo i młodzież od lat – moim zdaniem zdobyta wiedza tak wszechstronna jaką oferuje szkoła na tym kierunku – daje absolwentom możliwość ubiegania się o uprawnienia wykładowcy i instruktora nauki jazdy jak i możliwości dalszego studiowania w szkołach wyższych, tym samym zdobycie tak potrzebnego dla gospodarki narodowej zawodu, kształcąc się na kierunkach takich jak: zarządzanie i organizacja ruchu drogowego, transport i komunikacja, mechanika pojazdowa, diagnostyka samochodowa, ratownictwo drogowe i inne. Natomiast po ukończeniu studiów na tych kierunkach daje dalsze możliwości ubiegania się o uprawnienia: takie jak egzaminator na prawo jazdy, rzeczoznawca samochodowy i biegły sądowy ds. techniki samochodowej i ruchu drogowego. Młodzież zdobędzie szeroką wiedzę edukacyjną w tej szkole na kierunku Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego, ukończy kurs na prawo jazdy kat. „B”, kurs z kierowania ruchem drogowym i kurs na stopień ratownika drogowego. Przyjdź do Zespołu Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie, podejmij decyzję – szkoła zapewni Ci szeroką merytoryczną wiedzę z BRD na dziś i jutro, bo bezpieczeństwo nasze i innych w ruchu drogowym zależy od nas samych” – mówi Józef Biernacki – prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego, popularyzator bezpieczeństwa ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

Szkoła posiada trzy samochody do nauki jazdy, w tym jeden zakupiony w 2011 r. Warto podkreślić, iż uczniowie tego kierunku będą mieli możliwość realizacji kursu na prawo jazdy kat. „B”.

Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika w Nowym Żmigrodzie zaprasza absolwentów gimnazjum do podjęcia nauki na kierunku Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego!!!

Łukasz Praszkowicz
(Zespół Szkół w Nowym Żmigrodzie)

SŁOWA KLUCZOWE