Informacje

Biuletyn sesyjny z XXVI sesji Rady Miejskiej Jasła

Termomodernizacja MOSiR-u i Gimnazjum nr 1

Herb Miasta Jasła

Radni miejscy wyrazili zgodę na ubieganie się Miasta Jasła o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację zadania „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Jaśle”. Zakres projektu, pod warunkiem otrzymania dofinansowania, obejmowałby termomodernizację Gimnazjum nr 1 w Jaśle oraz hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych, nie więcej jednak niż 2 mln zł. Termin realizacji zadania to lata 2012 – 2013.

Promocja lokalnych produktów

Miasto Jasło starać się będzie o otrzymanie dofinansowania projektu obejmującego „Promocję lokalnych produktów Jasła”. Zgodę na możliwość ubiegania się o dofinansowanie wyraziła Rada Miejska Jasła. Zadanie polegać będzie na promocji lokalnych produktów miasta Jasła związanych z rękodzielnictwem, rzemiosłem, kulinariami i ekoturystyką. Środki w wysokości 20 tys. złotych mają pochodzić z Funduszu Promocji Produktu Regionalnego/Tradycyjnego/Ekologicznego – NGO w ramach projektu „Alpejsko-Karpacki Most Współpracy” Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Maksymalna kwota dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 proc. wydatków kwalifikowanych.

Gmina Jasło dopłaci do swoich przedszkolaków

Miasto Jasło przyjęło do realizacji zadanie publiczne w zakresie wychowania przedszkolnego w zerówkach zorganizowanych w Jaśle dla dzieci zamieszkałych na terenie gminy Jasło z miejscowości Wolica, Sobniów, Łaski, Żółków i Niegłowice. Gmina Jasło w drodze porozumienia przekaże środki finansowe na każde dziecko, które uczęszcza do miejskich oddziałów przedszkolnych.

Pomoc finansowa dla MDK

Radni RMJ wyrazili zgodę na udzielenie Powiatowi Jasielskiemu pomocy finansowej z przeznaczeniem dla Młodzieżowego Domu Kultury na zajęcia edukacyjno-wychowawcze dla jasielskich dzieci w wieku przedszkolnym. Miasto Jasło uwzględniło potrzeby 74 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Jasła, które chodzą na zajęcia do MDK, a kwota 30 tysięcy złotych została skalkulowana jako 50 proc. faktycznych kosztów prowadzenia takich zajęć.

Pieniądze na remont chodników przy ulicy Mickiewicza i Floriańskiej

Z budżetu miasta Jasła do Powiatu Jasielskiego trafi po 30 tysięcy złotych na remont ulicy chodnika przy ulica Mickiewicza w Jaśle (droga powiatowa) na Osiedlu Gamrat oraz na budowę chodnika wraz z odwodnieniem jezdni w ciągu drogi powiatowej Jasło – ulica Floriańska. Miasto mając na uwadze bezpieczeństwo swoich mieszkańców postanowiło wesprzeć finansowo Powiat Jasielski w realizacji obydwu zadań.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE