Informacje

Nowy cmentarz on-line

Miasto Jasło informuje, że na portalu Grobonet została udostępniona strona internetowa dotycząca cmentarza komunalnego przy ul. Mickiewicza w Jaśle. Od listopada ubiegłego roku funkcjonuje już dostęp on-line do cmentarza komunalnego przy ul. Zielonej.

Herb Miasta Jasła

Na portal Grobonet można wejść ze strony internetowej miasta Jasła www.jaslo.pl poprzez zakładkę – cmentarze komunalne w Jaśle lub bezpośrednio www.polskie-cmentarze.com/jaslo/. W przypadku wyszukiwania grobów z obydwu cmentarzy nie ma konieczności wyboru konkretnego cmentarza – wystarczy wpisać nazwisko zmarłej osoby, a system sam znajdzie lokalizację grobu i wskaże miejsce pochówku wraz z podaniem na którym cmentarzu się on znajduje.

Informujemy, iż program jest udostępniony i jednocześnie testowany, dlatego też informacje w sprawie omyłek lub nieścisłości przyjmuje bezpośrednio Wydział Gospodarki Mieniem – inspektor Józef Bajorek – pok. nr 205, tel. 13 448 63 23 lub e-mail – wgm3@um.jaslo.pl

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE