Kultura | rozrywka | edukacja

Piątkowe „Hece w bibliotece” już za nami!

Gminna Biblioteka Publiczna w Jaśle z/s w Szebniach, Filia w Trzcinicy w roku szkolnym 2011/12 była organizatorem cyklu spotkań dla dzieci i młodzieży pod hasłem PIĄTKOWE HECE W BIBLIOTECE.

Piątkowe hece w bibliotece
Fot. © ARCHIWUM BIBLIOTEKI

Kończy się czas nauki szkolnej, zatem cotygodniowe piątkowe zajęcia w bibliotece także doczekały się finału. Połączenie zajęć bibliotecznych i plastycznych kolejny już raz okazało się trafionym pomysłem na uatrakcyjnienie pobytu dzieci w placówce.

Proponowany cykl spotkań był kontynuacją zajęć, przeprowadzonych w latach ubiegłych. Warsztaty cieszyły się wielką popularnością wśród uczestników. Jednorazowo w zajęciach brało udział średnio 20 osób. Dzieci w różnym wieku, wolontariusze, artyści amatorzy czy twórcy ludowi, wszyscy znaleźli tu coś dla siebie, a wzajemna współpraca niejednokrotnie zaowocowała wspaniałą wystawą prac plastycznych.

Podczas realizacji programu zajęcia wzbogacone zostały o kampanię Cała Polska czyta dzieciom, której gminnym koordynatorem jest biblioteka. Dzięki czemu pracownicy starali się pobudzić inwencję twórczą uczestników oraz zachęcić ich do sięgnięcia po książki, które są nie tylko rozrywką, ale także wychowują i uczą wartości. Ponadto zgromadzeni mogli wziąć udział w licznych konkursach, grach i zabawach integracyjnych. Było zatem coś dla oka, coś dla ucha, a przy wyjątkowych okazjach i coś dla brzucha.

Prace, które powstały na zajęciach, prezentowane były na wystawkach w Filii GBP w Trzcinicy oraz podczas pokazów i kiermaszy świątecznych organizowanych w GBP w Jaśle z/s w Szebniach, i na terenie całej gminy.

Dyrektor i pracownicy GBP składają serdeczne podziąkowania sponsorom za ufundowanie nagród w licznych konkursach, a także wszystkim wolontariuszom za nieocenioną pomoc w realizacji zajęć.

Agnieszka Jeleń

SŁOWA KLUCZOWE