Kultura | rozrywka | edukacja

Spotkanie z gen. dyw. Fryderykiem Czekajem (zapowiedź)

Burmistrz Miasta Jasła, Andrzej Czernecki, Miejska Biblioteka Publiczna w Jaśle oraz Jasielski Dom Kultury zapraszają na spotkanie z gen. dyw. Fryderykiem Czekajem, które odbędzie się 19 czerwca 2012 r. o godz. 17.00 w Jasielskim Domu Kultury. Generał blisko związany jest z Warzycami, które uważa za swoją „mała ojczyznę”.

Zapowiedź wydarzenia
(Kliknij na plakat, aby powiększyć)

…Moje korzenie tkwią w powiecie jasielskim. Matkę do dziś z niezwykłą atencją i przyjemnością odwiedzam w Warzycach, chociaż życiowe losy rzuciły moich rodziców w czasach ich młodości na Śląsk i tam właśnie przyszedłem na świat… – wspominał generał Czekaj w jednym z wywiadów.

W programie znajdzie się m.in. promocja książki „Gen. dyw. Fryderyk Czekaj – Wędrówki z mundurem po świecie”. Publikacja ma charakter wywiadu, którego gen. dyw. Fryderyk Czekaj udzielił Romanowi Małkowi, redaktorowi „Echa Rzeszowa”. Są to refleksje i wspomnienia dotyczące również licznych misji ONZ, w których generał Czekaj uczestniczył i był m.in. szefem sztabu oraz dowódcą Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Siłach Pokojowych ONZ w Syrii. Spotkanie uświetni występ grupy wokalnej JDK.

Gen. dyw. Fryderyk Czekaj studiował w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu, jest także absolwentem Akademii Sztabu Generalnego WP (1980) oraz Podyplomowych Studiów Operacyjno-Strategicznych w Akademii Obrony Narodowej (1996). Pierwsze stanowisko służbowe objął w 30 Pułku Zmechanizowanym 9 Dywizji Zmechanizowanej w Rzeszowie. Po ukończeń Akademii Sztabu Generalnego WP powrócił do macierzystego pułku na stanowisko szefa sztabu-zastępcy dowódcy. W grudniu 1983 roku przejął obowiązki dowódcy 14 Pułku Zmechanizowanego w Tarnowie. Po rozwiązaniu Pułku został komendantem Ośrodka Materiałowo-Technicznego. Brał udział w wielu misjach ONZ. Kierowany przez gen. Czekaja polski kontyngent UNDOF otrzymał najwyższą w historii polskich misji pokojowych ocenę ONZ za wyszkolenie i realizację zadań misyjnych. Po powrocie do kraju w 1989 r. przez pięć lat kierował Wojskowym Centrum Szkolenia dla potrzeb ONZ w Kielcach. Od 1994 r. dowodził 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. W 1998 r. Prezydent RP mianował go na stopień generała brygady i został wyznaczony na stanowisko szefa szkolenia Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. Od 2001 r. był szefem logistyki Śląskiego Okręgu Wojskowego, a później Szefem Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie. W 2004 r. objął stanowisko dowódcy 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej im. Kazimierza Wielkiego, a w 2005 r. został wyznaczony na stanowisko szefa Logistyki Wojsk Lądowych, otrzymał też awans na generała dywizji. W 2006 r. objął obowiązki Dowódcy Śląskiego Okręgu Wojskowego.

W 2007 r. został przeniesiony do rezerwy. Odznaczony został m.in. Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Komandorskim za zasługi dla Norwegii.

(MBP w Jaśle)

SŁOWA KLUCZOWE