Kultura | rozrywka | edukacja

Zachować w pamięci, historia mojej rodziny

Ratowanie i upowszechnianie lokalnego dziedzictwa historycznego, rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży poczucia patriotyzmu oraz tożsamości miejsca, w którym mieszkają i z którego wywodzą się ich bliscy – to cele I edycji konkursu historycznego „Zachować w Pamięci”, którego uroczyste podsumowanie odbyło się 20 czerwca br. w Zespole Szkół w Trzcinicy.

Finał konkursu historycznego w Trzcinicy
Fot. © ARCHIWUM BIBLIOTEKI
 
Konkurs skierowany był do uczniów Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, a uczestnicy mogli składać prace w dwóch kategoriach. Historia mojej rodziny – napisana w formie opowiadania, eseju, wspomnień, wzbogacona o pamiątkowe zdjęcia oraz album  – historia mojej rodziny, gdzie należało umieścić stare zdjęcia, dokumenty oraz pamiątki rodzinne, wraz z ich opisami. Spośród 9 starannie przygotowanych, niezwykle ciekawych prac, jury wyłoniło 3 najlepsze, ale wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe.

Przedsięwzięcie było wspólną inicjatywą Zespołu Szkół w Trzcinicy i Gminnej Biblioteki Publicznej w Jaśle z/s w Szebniach, Filii GBP w Trzcinicy, a także Zespołu Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej Fundacji Ośrodka KARTA. 

W uroczystym finale „Zachować w pamięci” z udziałem uczniów i zaproszonych gości udział wzięli także patroni konkursu Alicja Zając, Senator RP, a w imieniu Stanisława Pankiewicza, Wójta Gminy Jasło, Małgorzata Dubiel – Sekretarz UG oraz radni gminy Jasło.

Wprowadzeniem do spotkania była niezwykle nastrojowa część artystyczna w wykonaniu młodzieży szkolnej. Liryki o małej ojczyźnie, patriotyzmie i rodzinie, przeplatane poezją śpiewaną, przypomniały zebranym także postać Stanisława Zająca i w sposób refleksyjny nawiązały do prezentowanej wystawy poświęconej pamięci tragicznie zmarłego Senatora. 

Zgromadzeni mogli zapoznać się także z działalnością Cyfrowego Archiwum Tradycji Lokalnej, prezentowaną w formie pokazu multimedialnego, gdzie po cyfrowej obróbce i odpowiednim skanowaniu będą umieszczone wszystkie prace konkursowe. 

Zakończeniem spotkania była finałowa prezentacja multimedialna, pokaz najciekawszych zdjęć, dokumentów i archiwaliów, zgromadzonych przez uczestników konkursu. 

Zespół CATL oraz Dyrektor GBP w Jaśle z/s w Szebniach i Dyrektor ZS w Trzcinicy składają serdeczne podziękowania sponsorom za ufundowanie nagród dla uczestników konkursu.

(Zespół CATL przy GBP w Jaśle z/s w Szebniach)

SŁOWA KLUCZOWE