Informacje

Będzie nowy asfalt na ulicy Bolesława Prusa. Mieszkańcy czekają teraz na jej odwodnienie

Ulica Bolesława Prusa
Ulica Bolesława Prusa - na jej całej długości zostanie położony nowy asfalt. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Samorząd Jasła za unijne pieniądze będzie odbudowywał pięć miejskich ulic zniszczonych przez powódź. Przetarg został już rozstrzygnięty, więc roboty budowlane w terenie ruszą lada dzień. Ostatnie prace mają się zakończyć do końca września br.

Ulica Bolesława Prusa
Ulica Bolesława Prusa - na jej całej długości zostanie położony nowy asfalt.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Inwestycja pod nazwą „Odbudowa dróg na terenie miasta Jasła zniszczonych w wyniku powodzi” jest współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 w wysokości 95 procent wartości robót.

Odbudowa tych wszystkich uliczek będzie kosztować ponad 430 tysięcy złotych brutto. – mówi Antoni Pikul, zastępca burmistrza miasta Jasła odpowiedzialny za inwestycje.

Do ogłoszonego pod koniec czerwca przetargu na wykonanie robót budowlanych zgłosiły się cztery podmioty. Wygrała oferta strzyżowskiej firmy Euro Cargo sp. z o.o. Przedsięwzięcie polegające na: usunięciu zniszczonej nawierzchni jezdni, regulacji pionowej studzienek kanalizacyjnych i krat ściekowych oraz położeniu nowej nawierzchni asfaltowej będzie realizowane na osiedlach: Ulaszowice, Górka Klasztorna, Rafineryjna i zostało podzielone na etapy: I – boczna od ulicy 17-go Stycznia (powierzchnia 350 metrów kwadratowych), II – boczna od ulicy 17-go Stycznia (powierzchnia 390 metrów kwadratowych), III – boczna od ulicy 17-go Stycznia (powierzchnia 410 metrów kwadratowych), IV – ulica Bolesława Prusa (powierzchnia 1840 metrów kwadratowych), V – ulica Sportowa (powierzchnia 1900 metrów kwadratowych), VI – ulica Ignacego Łukasiewicza (powierzchnia 600 metrów kwadratowych) i VII – ulica Kolejowa (900 metrów kwadratowych).

To ulice ujęte w protokole po powodzi w roku 2010, w którym urzędnicy określiły zakres zniszczeń oraz wysokość strat poniesionych w infrastrukturze drogowej miasta.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, prace przy ich modernizacji mają się zakończyć: do 30 sierpnia (etapy I-IV), do 10 września (etapy V i VII) i 27 września (etap VI).

Robotnicy z ciężkim sprzętem będą pracować przy otwartym ruchu pojazdów i pieszych, dlatego apelujemy do mieszkańców posesji położonych wzdłuż przewidzianych do modernizacji ulic o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do obowiązującego oznakowania drogowego.

Stanisław Zając
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Rozmawialiśmy dzisiaj z radnym Rady Miejskiej Jasła (od 1998 roku) Stanisławem Zającem, który od początku swojej przygody z lokalnym samorządem zabiegał na wszystkich sesjach o remont ulic: Kolejowej, Bolesława Prusa i Józefa Sebastiana Pelczara zlokalizowanych na osiedlu Górka Klasztorna. Jak podkreślił, dopływają już do niego pozytywne sygnały od mieszkańców o planowanej modernizacji ulicy łączącej posesje z centrum miasta, jednak zasadniczą sprawą jest wykonanie w tym miejscu odwodnienia jezdni.

Ulica Bolesława Prusa jest dosyć długą, zamieszkuje na niej dosyć dużo osób. Przy większych opadach ta ulica jest zalewana. A jak jest zalewana ulica to i są zalewane posesje. Mamy najlepszy przykład dwa lata temu, kiedy była powódź. Była taka sytuacja, że posesje były zalane na wysokości półtora metra. Jeśli posesje były zalewane to automatycznie w budynkach mieszkalnych stała woda. Są w dalszym ciągu problemy w związku z odprowadzeniem wody opadowej. Jest to sprawa priorytetowa, żeby jak najszybciej przystąpić do odwodnienia ulicy Bolesława Prusa. Mieszkańcy od dłuższego czasu domagają się tego, a ja jestem ich przedstawicielem. Prawie na wszystkich sesjach występuję w tym temacie, żeby przystąpić jak najszybciej do działania. – podkreśla Stanisław Zając.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE