Informacje

Powiat chce sięgnąć po miliony na dofinansowanie projektów regionalnych

Powiat jasielski chce realizować trzy potężne projekty związane z poprawą funkcjonalności swoich jednostek organizacyjnych: Domu Pomocy Społecznej w Foluszu, Domu Dziecka w Wolicy i Młodzieżowego Domu Kultury w Jaśle. Pod warunkiem uzyskania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Herb powiatu jasielskiego

Podczas piątkowej „nadzwyczajnej” sesji radni powiatu dali „zielone światło” urzędnikom na złożenie dokumentów aplikacyjnych do Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy i Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

W ramach pierwszego z programów zaplanowano dwa przedsięwzięcia: „Poprawę jakości usług świadczonych przez DPS w Foluszu poprzez wykonanie prac remontowych, i modernizacyjnych w pawilonach, zagospodarowanie terenu oraz podniesienie kwalifikacji personelu” i „Podniesienie standardu Domu Dziecka w Wolicy poprzez modernizację i remont budynku głównego i administracyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu oraz zwiększenie kwalifikacji personelu”. Oba, pod warunkiem uzyskania dofinansowania, miałyby zostać zrealizowane w latach 2013-2014.

Trzeci projekt pod nazwą „Wzrost atrakcyjności kulturalnej powiatu jasielskiego poprzez przeprowadzenie Festiwalu oraz doposażenie MDK w amfiteatr w Foluszu” miałby być przeprowadzony z udziałem partnera słowackiego z mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013.

Potrzeba wynikła z tego, że dobiega końca czas składania wniosków. Nie mogliśmy wcześniej w trybie normalnym tego zrobić, ponieważ partner słowacki nie podpisał wcześniej z nami porozumienia. W tym momencie mamy je podpisane i mogliśmy przystąpić do pierwszych kroków realizacji tego projektu. – wyjaśnia Adam Kmiecik, starosta jasielski. – Myślę, że szanse na uzyskanie dofinansowania są bardzo duże. Rozmawiałem z sekretariatem obsługującym ten program. Ponad dwa miliony euro środków. Maksymalny wniosek może opiewać na pięćdziesiąt tysięcy, także wielu wnioskodawców zostanie obdarowanych. Pod warunkiem, że złożą dobre wnioski.

Zakres działań obejmuje w przypadku Domu Dziecka w Wolicy: remont budynku głównego i administracyjnego, renowację wewnętrznych terenów działki, zagospodarowanie terenu parku, zakup sprzętu i wyposażenia wraz z modernizacją sal, natomiast Młodzieżowego Domu Kultury: budowę amfiteatru w Parku Rekreacji i Edukacji Ekologicznej im. Stanisława Zająca w Foluszu, organizacja przeglądu piosenki turystycznej i poetyckiej na Foluszu, organizację warsztatów fotograficznych („Cztery pory roku w obiektywie. Polska-Słowacja” wraz z wystawami poplenerowymi), organizację warsztatów ceramicznych, organizację warsztatów kulinarnych („Gotujemy i smakujemy bez granic” oraz kuchni polowej z regionalnymi daniami), organizację warsztatów tańca współczesnego i folkloru, organizację Parady Kultur oraz organizację pokazów dziecięcych i młodzieżowych zespołów.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE