Informacje

Odbudowa ulicy Liwocznej w Kołaczycach

Do końca września zostanie odbudowana ulica Liwoczna w Kołaczycach. Blisko trzystumetrowy odcinek drogi został mocno uszkodzony dwa lata temu podczas powodzi. Samorząd otrzymał ministerialną dotację na usuwanie skutków klęsk żywiołowych, która w znaczny sposób umożliwi przywrócenie stanu technicznego jezdni w stosunku do oczekiwań mieszkańców.

Potok Liczkówka jest winowajcą uszkodzenia jezdni. Wystarczy kilka godzin opadów, by spokojny na co dzień ciek wodny rozlał się na pobliski teren i zniszczył infrastrukturę drogową
Potok Liczkówka jest winowajcą uszkodzenia jezdni. Wystarczy kilka godzin opadów, by spokojny na co dzień ciek wodny rozlał się na pobliski teren i zniszczył infrastrukturę drogową.
Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Ulica Liwoczna w Kołaczycach biegnie od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1835R łączącą miejscowość poprzez nowo wybudowany most na rzece Wisłoce z sąsiednią gminą Brzyska, aż do skrzyżowania z drogą krajową nr 73 w centrum miejscowości. Uchwałą Rady Miejskiej z 30 maja 2012 roku będąca do tej pory drogą wewnętrzną została włączona do kategorii dróg gminnych (publicznych).

Początkowy odcinek ulicy Liwocznej (od drogi powiatowej) znajduje się w terenie zalewowym i po każdych większych opadach deszczu i wylaniu rzeki Liczkówka nawierzchnia drogi jest zamulona i wymaga remontu. Oprócz tego na płaskim odcinku drogi ciągle wybijają się dziury w nawierzchni żwirowej, które wymagają naprawy kilka razy w roku. Również odcinek drogi na wzniesieniu (k. posesji P. Gajdy), na którym kilka lat temu wykonano nawierzchnie tłuczniową utrwaloną emulsją bitumiczną został uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu i wymaga naprawy. – poinformował nas Stanisław Długosz, inspektor ds. dróg w Urzędzie Miasta i Gminy Kołaczyce.

Zmodernizowany zostanie 280-metrowy odcinek drogi od „powiatówki” do posesji P. Gajdy. Na pozostałej części nowy asfalt został położony w 2010 roku.

W ramach odbudowy zostanie wykonane odwodnienie liniowe jezdni oraz nawierzchnia bitumiczna (5cm+4cm) na podbudowie z kruszyw łamanych (13 cm) wraz z poboczami. Również obiekt mostowy (pomost) zostanie odczyszczony i zabezpieczony izolacją oraz zostaną wyremontowane poręcze. – wymienia inspektor.

Do przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na realizację inwestycji przystąpiły cztery podmioty. Wygrało jasielskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych sp. z o.o., które w wyniku postępowania zaoferowało najniższą cenę – 186 261,88 złotych.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem prace mają zostać zakończone 28 września br. Do tego czasu zmotoryzowani i piesi korzystający z tego traktu komunikacyjnego na co dzień muszą uzbroić się w cierpliwość.

Utrudnienia w ruchu nastąpią w czasie wykonywania podbudowy żwirowej oraz wykonywania nawierzchni bitumicznej i będą krótkotrwałe. Odbudowywany odcinek łatwo można ominąć drogą krajową (ul. Burmistrza Wiejowskiego) oraz drogą powiatową (ul. 17 Stycznia). Ruch dwukierunkowy na moście drogi krajowej został przywrócony, w związku z tym przejazd jest ułatwiony. – mówi Stanisław Długosz.

Dofinansowanie uzyskane przez Gminę Kołaczyce z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wynosi 133 428 złotych, które w znacznej mierze pokryje koszty zadania.

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE