Informacje

Przed pierwszym dzwonkiem

We wszystkich jasielskich szkołach i przedszkolach podległych burmistrzowi miasta zostały podczas wakacji przeprowadzone większe lub mniejsze remonty przygotowujące placówki do przyjęcia przedszkolaków i uczniów. Szacunkowe koszty wszystkich robót wynoszą około 165 tys. zł, a część środków pochodzi z uzyskanego przez Miasto dofinansowania z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Plac zabaw przy Szkole Podstawowej nr 2
Fot. © URZĄD MIASTA JASŁA

Przeprowadzone w placówkach prace miały charakter remontowo-konserwacyjny, a do najbardziej kosztownych zadań należał remont przeprowadzony w Przedszkolu Miejskim nr 1, gdzie na potrzeby kuchenne zamontowano windę do transportu posiłków. W Przedszkolu Miejskim nr 3 zainstalowano piec konwekcyjno-parowy, w Gimnazjum nr 1 wymieniono instalację wodno-kanalizacyjną w kuchni, a w Zespole Szkół Miejskich nr 3 przeprowadzono remont stołówki. W Szkole Podstawowej nr 2 zagospodarowano miejsce na plac zabaw dla dzieci (część środków pochodzi z przeprowadzonej przez rodziców zbiórki) oraz wyremontowano salę gimnastyczną, natomiast w Szkole Podstawowej nr 7 przeprowadzono remont zaplecza kuchennego.

(UMJ)

SŁOWA KLUCZOWE