Informacje

Święto Wojska Polskiego w Jaśle: awansowani na wyższe stopnie oficerskie

Awansowani na wyższe stopnie oficerskie
Awansowani na wyższe stopnie oficerskie. Fot. © terazJaslo.pl / DAMIAN PALAR

Z okazji Święta Wojska Polskiego Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski mianował na wyższe stopnie służbowe żołnierzy rezerwy. Patenty oficerskie wręczono podczas miejskich uroczystości w Parku Miejskim.

Na stopień podporucznika zostali mianowani: st. sierż. podch. rez. Janusz Nagnajewicz, sierż. podch. Rez. Andrzej Cholewiak, plut. podch. Rez. Piotr Banaś, plut. podch. Rez. Andrzej Kwiatkowski, st. kpr. podch. rez. Marek Pietrusiak.

Z kolei decyzją Ministra Obrony Narodowej na stopień porucznika mianowano podporucznika rezerwy Krzysztofa Fudaleja.

W związku z mianowaniem na pierwszy i kolejny stopień oficerski dyrektor Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej gen. dyw. Andrzej Wasilewski wyraził uznanie za dotychczasowe sumienne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z posiadanych przydziałów mobilizacyjnych przesyłając na ręce oficerów rezerwy listy gratulacyjne wraz z życzeniami – mówił kpt. Bogusław Antas z Wojskowej Komendy Uzupełnień w Jaśle.

Patenty oficerskie wręczyli: Wojskowy Komendant Uzupełnień w Jaśle ppłk. Andrzej Nykiel oraz burmistrz miasta Jasła Andrzej Czernecki.

Wręczane patenty oficerskie to dokumenty nawiązujące do najlepszych tradycji Wojska Polskiego przechowywane w polskich rodzinach przez pokolenia jako jedna z najcenniejszych pamiątek, symbolizujących: zaszczyt i godność oficera Wojska Polskiego. Tekst brzmi: „Stwierdzam, że Pan/Pani – syn/córka – wykazawszy zalety właściwe powołaniu oficera oraz zdolności do spełniania obowiązków nadanego stopnia oficerskiego i gotowość poświęcenia wszystkiego ku dobru i chwale Ojczyzny, z dniem – uzyskał/uzyskała stopień podporucznika”. Patent zdobią wizerunki godła Polski oraz cztery historyczne wizerunki: herbu Orzeł Biały, Orzeł Piastów, Orzeł Jagiellonów, Orzeł królów elekcyjnych, a także wizerunek Orła wzór z 1919 roku. Pomiędzy herbami z lewej strony znajduje się panoplium z półzbroi husarskiej, szabli i kopii z proporcem, a z prawej – panoplium z kurtki ułańskiej z czapką, szablą i lancą z proporcem. W dolnym polu ramy wypełnionym stylizowanym ornamentem z gałązek dębiny widnieje pisany majuskulą napis: BÓG HONOR OJCZYZNA.

Z okazji Święta Wojska Polskiego na Grobie Nieznanego Żołnierza przedstawiciele Wojskowej Komendy Uzupełnień, kombatanci, służby mundurowe, samorządowcy, dyrektorzy instytucji, prezesi lokalnych stowarzyszeń złożyli symboliczne wiązanki kwiatów. Odbył się także Apel Poległych.

W okolicznościowym przemówieniu burmistrz Andrzej Czernecki przypomniał o przypadającej rocznicy bitwy warszawskiej, nazywanej przez historyków Cudem nad Wisłą: „Możemy być dumni z męstwa i odwagi polskich żołnierzy. Ciężar odpowiedzialności wziął na siebie Naczelny Wódz Józef Piłsudski, ale naczelną sprawą była energia i kompetencja polskich dowódców oraz bohaterstwo i waleczność polskich żołnierzy. Wreszcie solidarność i ofiarność całego społeczeństwa, które w tym dramatycznym momencie porzuciło kłótnie i podziały. Lekcja z 15 sierpnia 1920 roku powinna być dla nas zawsze aktualna. W wojnie polsko-bolszewickiej wzięli udział mieszkańcy Jasła i powiatu, m.in. Roman Kula w bitwie warszawskiej, a w bitwie pod Firlejówką profesor Roman Saphier z uczniami Antonim Amanem, Tadeuszem Hrabalem, Janem Lejprasem, Janem Sanockim, Janem Skubą, Józefem Soczkiem, Józefem Urbankiem i Jerzym Zającem. To są prawdziwi twórcy zwycięstwa żołnierzy Wojska Polskiego, którzy ruszyli w bój o wszystko. Winni jesteśmy weteranom walk o Niepodległość najwyższą wdzięczność i szacunek.”

Gospodarz miasta skorzystał z okazji, by publicznie podziękować ratownikom biorącym udział w akcji gaśniczej na terenie jednego z największych zakładów przemysłowych na terenie Jasła. – „Ponad dwieście osób narażając własne życie i zdrowie ugasiło ten pożar. To jest właśnie patriotyzm dnia dzisiejszego. Bardzo za to dziękujemy”.

Jasielskie uroczystości niezawodnie uświetnili: Miejsko-Kolejowa Orkiestra Dęta, Szwadron Podkarpacie w barwach 20. Pułku Ułanów imienia Króla Jana III Sobieskiego, harcerze pod dowództwem Wiesława Hapa oraz poczty sztandarowe: kombatantów, Cechu Rzemiosł Różnych i Polskiego Czerwonego Krzyża.

Obchodzony 15 sierpnia na pamiątkę zwycięskiej bitwy warszawskiej stoczonej pomiędzy polsko-bolszewickimi siłami zbrojnymi Dzień Wojska Polskiego jest uroczyście celebrowany od 1992 roku. Zbiega się jednocześnie z kościelnym świętem Wniebowzięcia Matki Bożej i jest ustawowo wolny od pracy.

FOTOGALERIA ZOBACZ FOTOGALERIĘ: Święto Wojska Polskiego 2012 w Jaśle

Damian Palar
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE