Informacje

Zdobądź dofinansowanie z UE na własną firmę

Zdobądź dofinansowanie z UE na własną firmę – zapraszamy na bezpłatne spotkania informacyjne!!!

Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja

W związku z planowanym naborem wniosków w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” i „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Stowarzyszenie pn. LGD Nowa Galicja zaprasza potencjalnych beneficjentów (podmioty te muszą mieć miejsce zamieszkania, siedzibę lub realizować operację na terenie objętym Lokalną Strategią Rozwoju LGD Nowa Galicja) z obszaru objętego działaniem LGD Nowa Galicja: gminy Dębowiec, Jasło, Kołaczyce, Osiek Jasielski i Tarnowiec zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie pomocy na bezpłatne spotkania informacyjne, prowadzone przez eksperta dotyczące zasad aplikowania o środki w ramach tych konkursów, które odbędą się:

Lp.

Data

Godzina

Gmina

Miejsce szkolenia

1

3 września 2012r.

1600 – 2000

Dębowiec

Urząd Gminy w Dębowcu

 

2

4 września 2012r.

 

1600 – 2000

Tarnowiec

 

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu (Dom Ludowy)

 

3

5 września 2012r.

 

1600 – 2000

 

Osiek Jasielski

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim

 

4

6 września 2012r.

 

1600 – 2000

Kołaczyce

Gminny Ośrodek Kultury
w Kołaczycach (sala bankietowa)

 

5

7 września 2012r.

1500 – 1900

Jasło

 

Urząd Gminy w Jaśle

Uczestnicy szkoleń:
* zdobędą wiedzę na temat procedur, dotyczących ubiegania się o dofinansowanie projektów i zasad oceny wniosków
* nabędą umiejętność sporządzania wniosku i biznes planu, w tym właściwej kwalifikacji kosztów projektu oraz przygotowywania niezbędnych załączników
*nauczą się, na co należy zwracać uwagę przy planowaniu projektu oraz konstruowaniu jego budżetu, a także jakich błędów należy unikać
*otrzymają komplet dokumentów pozwalających na właściwe przygotowanie wniosku aplikacyjnego.

Spotkania informacyjne poprzedzają nabór wniosków, który będzie trwał w dniach 17.09.2012-02.10.2012r.

Kwoty przeznaczone do rozdysponowania w ramach tegorocznych naborów wynoszą:
– dla działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”: 850 687,00 zł
– dla działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”: 203 755,00 zł.

„Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”
O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne, spółki cywilne, spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej z terenu gmin wchodzących w skład LGD Nowa Galicja. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie do 300 000,00 zł.

„Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
O pomoc mogą ubiegać się rolnicy oraz ich małżonkowie i domownicy opłacający KRUS, otrzymujący dopłaty obszarowe z terenu gmin wchodzących w skład LGD Nowa Galicja. Pomoc przyznawana będzie w formie refundacji 50% kosztów kwalifikowanych w kwocie do 100 000,00 zł.

Szczegółowe informacje o działaniach znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja: www.nowagalicja.itl.pl. Informacji związanych ze spotkaniami informacyjnymi oraz naborem wniosków udzielają pracownicy biura (Kołaczyce ul. Szkolna 7) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30,  pod nr tel. 510 180 236, 515 205 894 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: lgdnowagalicja@op.pl.

Ostatni nabór wniosków – ostatnia szansa na dotację!

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Działania 431: Funkcjonowanie Lokalnej Grupy Działania, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

(LGD „Nowa Galicja”)

SŁOWA KLUCZOWE