Informacje

Przywrócono ruch dwukierunkowy na moście w Kołaczycach

Przywrócono ruch dwukierunkowy na moście w Kołaczycach – poinformowała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie. Odbudowa obiektu w ciągu drogi krajowej „73” trwała dwa lata i pochłonęła ponad 2,5 miliona złotych.

Odbudowany most w Kołaczycach
Fot. © www.gddkia.gov.pl

W czerwcu 2010 roku niepozorny na co dzień potok Liczkówka przez wezbraną po kilkugodzinnych opadach deszczu wodę poważnie naruszył konstrukcję jezdni – na tyle, że ta zapadła się, całkowicie blokując komunikację samochodową między Jasłem, a Pilznem. Drogowcy zostali zmuszeni do ustawienia po obu stronach mostu na krajowej „73” zakazu ruchu i wprowadzeniu objazdów przez wąskie uliczki sąsiedniego Nawsia Kołaczyckiego.

Dopiero po kilku tygodniach od feralnego wieczoru na pasie od strony Jasła stanęła tymczasowa przeprawa typu Bayley – nieco wyniesiona ponad poziom istniejącej jezdni – na której wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie podjęła czynności zmierzające do wyłonienia projektanta i wykonawcy nowego mostu na potoku Liczkówka.

Przetarg wygrała firma INTOP Tarnobrzeg sp. z o.o., która zaoferowała najniższą cenę za realizację zamówienia – 2 569 337,74 złotych brutto.

Obecnie trwają prace wykończeniowe – tj. roboty pod obiektem, oznakowanie poziome, niektóre elementy wyposażenia czy porządkowanie terenu. Wszystkie roboty powinny się zakończyć we wrześniu br. – informuje na swojej stronie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie.

(dapa)
d.palar@terazjaslo.pl

SŁOWA KLUCZOWE